ผลสอบU-Challenge2016
  สินค้าของเรา
  ติดต่อเรา
  CrystalSoftwareGroup Japanese
  Login Download
  Facebook Smartbiz
  การสมัครสมาชิก Download
  Download SmartBiz DBD Connect
  FORMA ERP JAPANESE
  FORMA ERP THAI
  FORMA ERP ENGLISH
  ผลการแข่งขัน Smartbiz อาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 -Final
  รวมผลการแข่งขัน Smartbiz
  Job DB
  รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
  Web Link ที่เกี่ยวข้อง
สินค้าของเรา

 
 Crystalsoft Products and Services
     Crystalsoft ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามทิศทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และนำเสนอ solution ได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งในระดับภูมิภาค เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างทันสถานการณ์ตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา ในด้าน business view นั้น Crystalsoft ได้เตรียมพร้อมรองรับงาน e-commerce ให้กับลูกค้า มีการพัฒนาระบบเฉพาะให้กับลูกค้าบางรายที่เป็นระดับผู้นำธุรกิจ เช่น ระบบสั่งซื้อผ่านมือถือ ระบบร้านค้าสาขาผ่าน internet ขนาดใหญ่ กว่าร้อยสาขา ระบบการอนุมัติผ่านระบบมือถือ  อ่านต่อ..

 

 
 Soldev Cloud Van Sale & Mobile Sales Solution
 เพื่อการขายที่รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ เพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจในเชิงรุกยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในราคาที่จับต้องได้ ทำงานได้โดยไม่ต้องต่อ Internet ตลอดเวลา เหมาะกับการขายสินค้าที่บรรทุกไปในรถ ทำการขายไปตามที่ต่างๆ หรือธุรกิจที่ต้องการขยายการขายไปยังพื้นที่ๆ ต่างๆ  รองรับการแสดงพิกัดตำแหน่ง ร้านค้า และหน่วยรถขาย ทำการพิมพ์ใบกำกับภาษีหรือใบส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันทีไม่ต้องรอกลับมาที่บริษัทฯ รวมถึงการเก็บเงินค้างชำระ การส่งเสริมการขาย  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมบัญชี - การเงิน Accounting & Financial
 ระบบการจัดการทางบัญชีและการเงินประสิทธิภาพสูง ใช้งานได้จริง เป็น ระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ตรงตามหลักบัญชี และระเบียบสรรพากร รองรับการ จัดซื้อ -วิเคราะห์การซื้อ, การขาย -วิเคราะห์การขาย, การติดตามหนี้-วิเคราะห์หนี้, การจ่ายชำระหนี้-วิเคราะห์หนี้ การบริหารสินค้าคงคลัง, การทำบัญชี งบการเงินต่างๆ ,การบริหารสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา และยังเชื่อมต่อกับระบบการผลิต  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรม Crystal Online ,การเชื่อมต่อหลายสาขา , บริหารแฟรนไชส์
 ระบบบัญชี online สไตล์ cloud computing ระบบเดียวที่ online ง่ายที่สุด อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ด้วยสถาปัตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA)ช่วยให้คุณมีระบบบัญชี online ที่ต้นทุนต่ำจนคาดไม่ถึงเพียงคุณมี note book computer (หรือ PC) และเข้าถึง internet ได้เท่านั้น   อ่านต่อ..

 

 
 ระบบย่อยสำหรับธุรกิจให้เช่าพื้นที่่ /Real Estate
 เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับธุรกิจให้เช่าพื้นที่ โดยสามารถยุบรวมพื้นที่หรือแยกพื้นที่เช่าตามต้องการได้ สามารถ กำหนดราคาเช่าแยกตามพื้นที่ได้ ทำใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า ค่าน้ำ และอื่นๆ แยกกันได้โดยอัตโนมัติ รองรับการ Generate ใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติตามสัญญาเช่ารายเดือนหรือรายปี การบันทึกสัญญาแยก ตามลูกค้า การปรับค่าเช่าเป็นขั้นบันไดอัตโนมัติตามช่วงเวลาพร้อมความสามารถอื่นๆ ...  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง BOQ
 โปรแกรมสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง BOQ FORMULA BOQ และ FORMA BOQ เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้าง งานรับเหมา งานจ้างทำทั้งสินค้าและบริการ รับออกแบบ ตกแต่ง รับต่อเติมปรับปรุง รับติดตั้งงานระบบต่างๆเช่น งานไฟฟ้างานประปาโทรศัพท์เป็นต้นรองรับการให้บริการแบบรวมค่าของหรือสินค้า และค่าแรง งานประเภทบริการต่างๆ ที่ต้องแยก JOB หรืองานขายสินค้าแบบต้องสั่งทำเฉพาะ  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เคมี เครื่องสำอาง ยา เครื่องดื่ม
 โซลูชั่นนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม ดังนี้ -> อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผักผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์แยม ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร -> อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ เช่น แชมพู สบู่เหลว ( Cosmetic Accessories & Products ) , ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร , Spa Products -> อุตสาหกรรมยา เช่น ผลิตภัณฑ์ยาน้ำ -> อุตสาหกรรมสารเคมี เช่น สี , กาว   อ่านต่อ..

 

 
 ระบบย่อยสำหรับธุรกิจฝากขาย /Consignment
 เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการนำสินค้าไปฝากขายกับห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่มีระเบียบของห้างแตกต่างกันไป รองรับการคำนวณผลตอบแทนเป็น %GP ได้ทั้งจากราคาตั้ง หรือราคาขายสุทธิ สามารถคำนวณแยกได้ตาม Brand และ Counter ของแต่ละห้าง สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือที่นำไปฝากขายได้ ให้ข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น   อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมสร้างรายงานผู้บริหาร BI (Business Intelligent)
 ให้ผู้บริหารมีเครื่องมือทางธุรกิจ (Business Tool) ในการวิเคราะห์หลากหลายมุมมอง ได้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ขององค์การ ได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น อาทิ โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มกำไร รายได้ หรือ วิเคราะห์ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผลประกอบการ ด้วย feature Dashboard , การ Analyze แบบ Advance และ Standard , Chart and Graph Analysis   อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรม ERPบนมือถือ ,Mobile ,m-Commerce ,SMS Alert
 เป็น Solution ทางด้าน WAP / SMS Application Service ที่จะทำหน้าที่ในการ เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในธุรกิจ ERP ไปสู่โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ประเภท PDA หรือ Pocket PC ทำให้คุณสามารถทำรายการธุรกิจที่สำคัญจากสถานที่นอกบริษัทได้ เช่น การเช็คยอดสินค้าคงคลัง การเช็คเครดิตข้อมูลประวัติลูกค้า และอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถปิดการขาย หรือตอบสนองการบริการได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ด้วย Mobile Service ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ประกอบด้วย  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมการผลิต MRP และ Job cost
 ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิต การจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิต (Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลัง และมีการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง  อ่านต่อ..

 

 
 ระบบย่อยสำหรับธุรกิจขายเหล็ก Steel /metal
 โปรแกรมนี้รองรับ การซื้อ-ขายเหล็กที่ต้องมีการใช้หน่วยนับหลายประเภทคู่ขนานกัน เช่น ท้งน้ำหนัก จำนวน .... มีการผันแปรกันระหว่างหน่วยนับหลักกับหน่วยนับที่ไม่แน่อน รายงานต้องรองรับการแสดงยอดคงเหลือต่างหน่วยนับพร้อมกันได้ รวมถึงการตรวจสอบประวัติการซื้อจาก supplier เพื่อให้ต้นทุนที่ต่ำสุดในการซื้อแต่ละครั้ง ...   อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM และ Call Center
 คือโปรแกรมที่รองรับแผนการตลาดพื่อให้ดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การสร้างความประทับใจในการให้บริการกับลูกค้า นำไปสู่การ re-purchase โปรแกรมนี้ประกอบด้วย ระบบย่อยต่างๆ เช่น Call Center ,Lead Management,Customer Management , Campaign Management, Channel Management, Task Management , Service Managemen   อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมขายปลีกหน้าร้าน POS (Point of Sale)
 POS Cloud Computiing Solution เพื่อรองรับการขายปลีกต่างๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว เช่นร้านอาหาร ,สปา , ร้านค้ามินิมาร์ท ( Mini Mart ), ร้านขายยา   ( Pharmacy Shop ), ร้านจำหน่ายมือถือ ( Mobile Shop ) ฯลฯ  1. ใช้งานได้ทั้ง online และ offline  สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ และทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้ อีกทั้งถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่อ Internet ก็สามารถทำการบันทึกการขายได้  ซึ่งเมื่อทำการต่อ internet แล้วโปรแรม POS ก็สามารถส่งข้อมูลกันได้แบบ  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมเงินเดือนและบริหารบุคลากร (Payroll &HRM )
 โปรแกรมบริหารบุคลากร และเงินเดือนความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ได้ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจ ทวีความรุนแรงมาก ปัจจุบัน “คน” คือปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของธุรกิจ “บุคลากรที่มีศักยภาพสูง” คือ ความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่สำคัญที่สุดขององค์กร ภารกิจสำคัญของการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ คือ การทำให้พนักงานสร้างผลงานที่ ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์การ มีให้เลือกทุกระดับการลงทุน หลากหลาย  อ่านต่อ..

 

 
 โปรแกรมจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE MANAGEMENT)
 โปรแกรมจัดการคลังสินค้า ( Warehouse Management System – WMS) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า โปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ระบบ คือ   อ่านต่อ..

 

ทั้งหมด..  
ข่าวและบทความ

  

  

  

 
 ทำไมการแยกข้อมูลปีก่อน ไปเก็บต่างหากเป็นปีๆ จึงไม่สามารถออกรายงานต้นทุนที่ถูกต้องได้ตามข้อกำหนดของ IFRS (International Financial Report Standard)? (7/3/2011)
 ระบบบัญชีที่สมบูรณ์แบบซึ่งรองรับการเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดปีนั้น สามารถ tracking ต้นทุนได้อย่างสมบูรณ์ จึงสามารถรองรับข้อกำหนดที่เข้มข้นของ IFRS ได้ ขณะที่ระบบที่เก็บข้อมูลได้จำกัดปียังต้องแก้ไขอีกมาก เพื่อให้สามารถทำตามข้อกำหนดได   อ่านต่อ..

 

ทั้งหมด..  
   social network

   VDO From Crystalsoft
   Calendar
   Vote & poll