Architecture ของ Crystal Hybrid Cloud

 • 0

ติดปีกให้ธุรกิจ กับ Krungthai Business


บริหารเงินเป็นเรื่องง่าย ครบทุกฟังก์ชันในที่เดียว โอน รับ จ่ายไม่อั้น ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายหลักร้อยต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://krungthai.com/th/content/krungthai-business


 • 0

PromptBiz บริการรับ-ส่งและชำระใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์


PromptBiz บริการรับ-ส่งและชำระใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุนในการจัดเตรียมเอกสาร

สามารถรับ-ส่งและชําระใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งภายในธนาคาร (eIPP Closed Loop) และรับ-ส่งและชําระใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ข้ามธนาคาร (eIPP Open Loop – PromptBiz)

checkimg ลดภาระและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหรือติดตามเอกสาร
checkimg ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินการของภาคธุรกิจ ลดระยะเวลาการรับส่งเอกสารทางการค้า
checkimg เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
checkimg ผู้ชำระ (Buyer) และผู้รับชำระเงิน (Seller) สามารถชําระเงิน/รับชำระเงินได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
checkimg เชื่อมโยงเอกสารทางการค้ากับการชำระเงินครบวงจร พร้อมทั้งนำส่งภาษีได้อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/corporate/cash-management/collection-service/608


 • 0

PromptBIZ ตอบโจทย์ธุรกรรมการค้า แบบดิจิทัล ครบวงจร


 • ลดต้นทุนในการจัดเตรียมเอกสาร
 • ลดภาระและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหรือติดตามเอกสาร
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ผู้ชำระ (Buyer) และผู้รับชำระเงิน (Seller) สามารถชําระเงิน/รับชำระเงินได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เชื่อมโยงเอกสารทางการค้ากับการชำระเงินครบวงจร พร้อมทั้งนำส่งภาษีได้อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://krungthai.com/th/corporate/cash-management/collection-service/608


 • 0

e-Tax Invoice and e-Receipt


e-Tax Invoice and e-Receipt คือ ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้าของธุรกิจ ต้องรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ
https://shorturl.at/cnozP


 • 0

Nextto Digital Business Solutions


ผู้ช่วยให้ธุรกิจดิจิทัลของคุณแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน การเพิ่มกำไร หรือการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่นี่กับ “โปรแกรม” บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีความรู้

เรื่องบัญชีก็สามารถบริหารจัดการ ออกเอกสารทางด้านบัญชีและภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ทั้งการซื้อ ขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งออกเอกสาร e-Receipt, e-Tax Invoice, และ e-WHT ได้ใน click เดียว

ติดต่อที่ 095-5088226 , 098-3910670
helpdesk@nextosystem.com


 • 0

พร้อมแล้วสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตัวใหม่


“ค่าซื้อหน่วยลงทุนกฟองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน”

 • ลดหย่อนสูงสุดร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 100,000 บาท
 • ถือครองต่อเนื่อง 8 ปี ครบหลักเกณฑ์ ยกเว้นภาษีเงินได้ ณ วันขายคืน

ครบหลักเกณฑ์ ยกเว้นภาษีเงินได้ ณ วันขายคืน
อ่านเพิ่มเติม>>> https://bitly.ws/32Y9r


 • 0

Formula ERP มีอะไรดีบ้าง


เป็นระบบ ERP สัญชาติไทย ทำให้เข้าใจความต้องการของธุรกิจไทยเป็นอย่างดี

มีโมดูลที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การขาย การตลาด การเงิน บัญชี ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

ใช้งานง่าย ออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ

มีระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ ปกป้องข้อมูลขององค์กรให้ปลอดภัย
มีราคาที่คุ้มค่า

Formula ERP เป็นระบบ ERP ที่มีคุณสมบัติครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจไทยได้เป็นอย่างดี

สนใจ Formula ERP

ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us


 • 0

ERP on cloud ข้อดีหลายประการ


ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ERP on cloud ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ ERP แบบเดิม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ และค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรด้าน IT

ลดข้อจำกัด ทำงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ERP on cloud สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานร่วมกัน
ความยืดหยุ่นในการขยายพื้นที่ ERP on cloud มีความยืดหยุ่นในการขยายพื้นที่เก็บข้อมูลและรองรับผู้ใช้ได้มากขึ้นตามความต้องการใช้งาน ทำให้องค์กรไม่ต้องกังวลเรื่องความจุของข้อมูล

ลดความเสี่ยงของการหยุดทำงาน ERP on cloud มีระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้องค์กรลดความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลหรือหยุดทำงานของระบบ

ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ERP on cloud มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าข้อมูลธุรกิจจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ERP on cloud ยังช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบที่อัปเดตและปรับปรุงอยู่เสมอ

ข้อดีของ ERP on cloud เหล่านี้ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า


 • 0

Digital Accounting ดีอย่างไร?


ข้อดีหลักๆ ดังนี้

ความแม่นยำและถูกต้อง : ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีได้

ความรวดเร็ว : สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ทันเวลา

ความยืดหยุ่น : สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภทธุรกิจ

ต้นทุนที่ต่ำ : การบัญชีดิจิทัลช่วยลดต้นทุนในการจ้างนักบัญชีหรือซื้อซอฟต์แวร์บัญชีแบบเดิม

นอกจากนี้ การบัญชีดิจิทัลยังช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่ายขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์กำไรขาดทุน และการวิเคราะห์กระแสเงินสด


 • 0

กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี ส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax