โปรแกรม BI คืออะไร และเหมาะกับใคร?

  • 0

โปรแกรม BI คืออะไร และเหมาะกับใคร?


โปรแกรม BI คืออะไร และเหมาะกับใคร?, โปรแกรม BI, BI

โปรแกรม BI คือเครื่องมือที่ช่วยในเก็บข้อมูล หลังจากนั้น จะมีการนำข้อมูลไปผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดโครงสร้าง เพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และส่งผลการวิเคราะห์ไปนำเสนอเป็น Data Visualization ซึ่งทำให้การตัดสินใจได้ดีขึ้น

โปรแกรม BI ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่ Excel ทำได้ เช่น สามารถเขียนกราฟซ้อนกันได้หลายกราฟ รวมไปถึง Auto Machine Learning บางตัวให้ใช้ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม BI ก็เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ลึกขึ้น

โปรแกรม BI เหมาะกับใคร?

โปรแกรม BI เหมาะกับ Data Analyst หรือ Business Analyst ที่ต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี้ โปรแกรม BI ก็สามารถใช้งานเพื่อสร้าง Data Model บางประเภทได้

สนใจ โปรแกรม BI ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us/