5 ขั้นตอนทำกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ

  • 0

5 ขั้นตอนทำกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ


5 ขั้นตอนทำกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 1: วางแผนกระแสเงินสดด้วยเงินทุนที่มี 

 วิธีนี้จะเป็นการต่อยอดและสร้างสภาพคล่องให้ทางการเงินได้ดำเนินไปอย่างไม่สะดุด ถือเป็นการเริ่มต้นในการวางแผนที่ดีด้วยเงินทุนที่มีของตัวเองมาเสริมธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: สร้างรายได้เพื่อเพิ่มกระแสเงินสด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ คุณอาจมองหาช่องทางการเพิ่มกระแสเงินสดทางธุรกิจด้วยการเพิ่มรายได้ในงานอื่นหรือเพิ่มเวลาในการทำงานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ธุรกิจคุณมีสภาพคล่องขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: รายจ่ายต้องสมดุลกับรายได้ของธุรกิจ ให้พิจารณาถึงความสมดุลของรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจว่ามีความเสี่ยงหรือกระทบต่อกระแสเงินสดธุรกิจของคุณหรือไม่อย่างไร?
ขั้นตอนที่ 4: แยกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจกับเงินส่วนตัวออกจากกัน ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ควรแยกและวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจออกจากกัน เพราะธุรกิจของคุณต้องดำเนินร่วมไปกับการจัดการทางธุรกิจเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนการลงทุน หากธุรกิจคุณประสบความสำเร็จการบริหารจัดการเงินได้อย่างลงตัว คุณอาจมองหาการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้จากการลงทุนด้วยกระแสเงินสดทางธุรกิจ  การลงทุนที่ว่านี้ คือการลงทุนเพื่อเป็นการต่อยอดและสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้ต่อไปในอนาคต
Credit : www.moneyhub.in.th

Leave a Reply