Category Archives: Uncategorized

 • 0

Nextto Digital Business Solutions


ผู้ช่วยให้ธุรกิจดิจิทัลของคุณแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน การเพิ่มกำไร หรือการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่นี่กับ “โปรแกรม” บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีความรู้

เรื่องบัญชีก็สามารถบริหารจัดการ ออกเอกสารทางด้านบัญชีและภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ทั้งการซื้อ ขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งออกเอกสาร e-Receipt, e-Tax Invoice, และ e-WHT ได้ใน click เดียว

ติดต่อที่ 095-5088226 , 098-3910670
helpdesk@nextosystem.com


 • 0

พร้อมแล้วสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตัวใหม่


“ค่าซื้อหน่วยลงทุนกฟองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน”

 • ลดหย่อนสูงสุดร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 100,000 บาท
 • ถือครองต่อเนื่อง 8 ปี ครบหลักเกณฑ์ ยกเว้นภาษีเงินได้ ณ วันขายคืน

ครบหลักเกณฑ์ ยกเว้นภาษีเงินได้ ณ วันขายคืน
อ่านเพิ่มเติม>>> https://bitly.ws/32Y9r


 • 0

Formula ERP มีอะไรดีบ้าง


เป็นระบบ ERP สัญชาติไทย ทำให้เข้าใจความต้องการของธุรกิจไทยเป็นอย่างดี

มีโมดูลที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การขาย การตลาด การเงิน บัญชี ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

ใช้งานง่าย ออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ

มีระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ ปกป้องข้อมูลขององค์กรให้ปลอดภัย
มีราคาที่คุ้มค่า

Formula ERP เป็นระบบ ERP ที่มีคุณสมบัติครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจไทยได้เป็นอย่างดี

สนใจ Formula ERP

ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us


 • 0

ERP on cloud ข้อดีหลายประการ


ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ERP on cloud ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ ERP แบบเดิม เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ และค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรด้าน IT

ลดข้อจำกัด ทำงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ERP on cloud สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานร่วมกัน
ความยืดหยุ่นในการขยายพื้นที่ ERP on cloud มีความยืดหยุ่นในการขยายพื้นที่เก็บข้อมูลและรองรับผู้ใช้ได้มากขึ้นตามความต้องการใช้งาน ทำให้องค์กรไม่ต้องกังวลเรื่องความจุของข้อมูล

ลดความเสี่ยงของการหยุดทำงาน ERP on cloud มีระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้องค์กรลดความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลหรือหยุดทำงานของระบบ

ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ERP on cloud มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าข้อมูลธุรกิจจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ERP on cloud ยังช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบที่อัปเดตและปรับปรุงอยู่เสมอ

ข้อดีของ ERP on cloud เหล่านี้ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า


 • 0

Digital Accounting ดีอย่างไร?


ข้อดีหลักๆ ดังนี้

ความแม่นยำและถูกต้อง : ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีได้

ความรวดเร็ว : สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ทันเวลา

ความยืดหยุ่น : สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภทธุรกิจ

ต้นทุนที่ต่ำ : การบัญชีดิจิทัลช่วยลดต้นทุนในการจ้างนักบัญชีหรือซื้อซอฟต์แวร์บัญชีแบบเดิม

นอกจากนี้ การบัญชีดิจิทัลยังช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่ายขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์กำไรขาดทุน และการวิเคราะห์กระแสเงินสด


 • 0

กรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี ส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax • 0

PromptBiz บริการรับ-ส่งและชำระใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์


PromptBiz บริการรับ-ส่งและชำระใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุนในการจัดเตรียมเอกสาร

สามารถรับ-ส่งและชําระใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งภายในธนาคาร (eIPP Closed Loop) และรับ-ส่งและชําระใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ข้ามธนาคาร (eIPP Open Loop – PromptBiz)

checkimg ลดภาระและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหรือติดตามเอกสาร
checkimg ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินการของภาคธุรกิจ ลดระยะเวลาการรับส่งเอกสารทางการค้า
checkimg เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
checkimg ผู้ชำระ (Buyer) และผู้รับชำระเงิน (Seller) สามารถชําระเงิน/รับชำระเงินได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
checkimg เชื่อมโยงเอกสารทางการค้ากับการชำระเงินครบวงจร พร้อมทั้งนำส่งภาษีได้อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/corporate/cash-management/collection-service/608


 • 0

ถึงเวลายื่นภาษี….อย่าลืม Checklist ความพร้อมการยื่น “ภ.ง.ด.94” • 0

E -Tax


“e-Tax” หรือระบบการจัดเก็บภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ธุรกิจมีประโยชน์ในหลายด้าน คือ ความสะดวกและรวดเร็ว: ระบบ e-Tax ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการเกี่ยวกับภาษีได้ในทุกเวลาและทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ทำให้กระบวนการบริหารจัดการภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ลดต้นทุนการดำเนินงาน: ด้วยระบบ e-Tax, ธุรกิจสามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระดาษและการพิมพ์, ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสาร และลดเวลาที่ใช้ในการจัดการเอกสารทางด้านภาษี.

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ: ระบบ e-Tax มักจะมีเครื่องมือและการตรวจสอบที่ช่วยในการป้องกันข้อผิดพลาดทางการคำนวณ และช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง.

ระบบการรายงานที่ซ้ำซ้อน: ระบบ e-Tax มักจะมีเครื่องมือและระบบรายงานที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและจัดการภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ, โดยมีคุณสมบัติที่ทำให้สามารถปรับแต่งรายงานภาษีให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ.

ป้องกันการประพฤติทุจริตและฉ้อโกง: ระบบ e-Tax มักจะมีระบบการตรวจสอบและการควบคุมที่เข้มงวดเพื่อป้องกันและตรวจจับการประพฤติทุจริตและฉ้อโกงทางด้านภาษี.

การดำเนินการที่มีความยั่งยืน: โดยการลดการใช้กระดาษและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ธุรกิจสามารถทำให้กระบวนการจัดเก็บภาษีของตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น.

การอัปเดตและการปรับปรุงที่ง่าย: ระบบ e-Tax มักจะทำให้การอัปเดตและปรับปรุงกฎหมายภาษีใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสามารถทำได้เร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้น.

ทั้งนี้ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มความทันสมัยและประสิทธิภาพในการจัดการภาษีด้วย


 • 0

Cloud First ตายไปแล้ว – Cloud Smart คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้


Cloud First ตายไปแล้ว – Cloud Smart คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนคลาวด์ได้ องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์สาธารณะ

ไฮบริดคลาวด์ หมายถึง บางส่วนในองค์กรและบางส่วนนอกสถานที่ เป็นสถาปัตยกรรมเริ่มต้นสำหรับฝ่ายไอทีที่มีอยู่มาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ไฮบริดถูกมองว่าเป็นสถานะชั่วคราวในการเดินทางไปยังสิ่งที่หลายคนอาจเรียกว่า “ความสมบูรณ์ของคลาวด์” ระหว่างทางไปสู่คลาวด์สาธารณะเต็มรูปแบบ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้นำด้านไอทีจะตระหนักว่าไฮบริดอาจไม่ใช่สถานะชั่วคราว แต่จริงๆ แล้วอาจเป็นสถานะที่ต้องการ

ลูกค้าจำนวนมากขึ้นมองว่าไฮบริดเป็นสถานะถาวร เนื่องจากความยืดหยุ่น ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้งานที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูล ในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์เพื่อปรับต้นทุนให้เหมาะสมและขยายขีดความสามารถด้านไอที

ความนิยมของไฮบริดยังได้รับแรงหนุนจากบริษัทต่างๆ ที่เน้นการใช้งานในสถานที่เป็นหลัก แต่กระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดที่พบในโมเดลคลาวด์ องค์กรต่างๆ ต้องการพลังการประมวลผลที่มากขึ้น เนื่องจากหันไปใช้ความก้าวหน้า เช่น AI เพื่อช่วยให้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เส้นทางระบบคลาวด์นำเสนอวิธีที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้แก่องค์กรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในฮาร์ดแวร์ราคาแพง ขณะเดียวกันก็ช่วยคลายกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย

Cloud Smart เทียบกับ Cloud First

Cloud First กำลังถูกแทนที่ด้วย Cloud Smart
Cloud Smart เกี่ยวข้องกับการใช้แนวคิดระบบคลาวด์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่หรือนอกสถานที่ และโดยพื้นฐานแล้วการตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งที่สมเหตุสมผลที่สุดโดยเป็นส่วนหนึ่งของการคิด

แนวทางสถาปัตยกรรม ของ Cloud Smart ถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วยให้องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในองค์กรและใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ได้เช่นกัน ด้วยสถาปัตยกรรมอัจฉริยะบนคลาวด์ องค์กรต่างๆ สามารถออกแบบและปรับใช้โซลูชันที่มีความพร้อมใช้งานสูง ปรับขนาดได้ และมีความยืดหยุ่น ซึ่งมีคุณลักษณะการดำเนินงานบนคลาวด์เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

แหล่งที่มา : https://www.infoworld.com/article/3705615/cloud-first-is-dead-cloud-smart-is-whats-happening-now.html