Category Archives: Uncategorized

  • 0

Crystal POS กับ การทำงานแบบ Messaging


Crystal POS, massaging, ทำงาน offline, ส่งข้อมูล

Crystal POS เหมาะกับร้านค้าปลีกทุกประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล รองรับธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการ ทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจรทั้งการเก็บข้อมูลซื้อขายและค่าใช้จ่าย ได้รายงานเพื่อช่วยการบริหารกิจการได้รวดเร็ว  , ดูรายงานบริหารได้บนมือถือ  ผู้ใช้งานไม่ต้องรู้บัญชี  แต่ได้งบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อนำส่งในรูปแบบ DBD e-Filing ได้สะดวก,ใช้งานได้ทั้งบน Smartphone และTablet , ทำงานแบบ hybrid ไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา

ด้วยการ design การทำงานแบบ Messaging ทำให้ SMEs สามารถเก็บข้อมูลไว้กับกิจการได้เอง ไม่จำเป็นต้องมีไอที และยังได้รับความสะดวกในการทํางานด้วย Cloud Technology ที่มีมาตรฐานระดับโลก ให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับ SMEs และ สํานักงานบัญชี

การทํางานแบบ Messaging เป็นเหมือนบุรุษไปรษณีย์ทําการส่งจดหมาย (ข้อมูลของSMEs) โดยไม่ เห็นข้อมูลข้างใน และเมื่อส่งให้ SMEs เสร็จแล้ว ก็ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ที่ Cloud Server , SMEsได้รับความสะดวกในการ ทํางาน และยังเป็นเจ้าของข้อมูลของตนเอง

สําหรับ SMEs ที่ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีตาม solution นี้ , ระบบก็ะส่งข้อมูลไปให้สำนักบัญชีโดยอัตโนมัติ ลดการทํางานซํ้าซ้อน และ Re-key ผิดพลาด SMEs หรือ สํานักงานบัญชี

สนใจโปรแกรม ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us/


  • 0

สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริม SMEs


SMEs, TAX, ภาษี

กลับมาอีกครั้ง !!

สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริม SME ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ สามารถนำค่าซื้อ ค่าจ้าง หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เกิน 1 แสนบาท

สำหรับรอบบัญชี ปี 2564-2565


  • 0

ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล


ซื้อมา ขายไป, ภาษี, TAX, ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

สรุปเภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลล่าสุด

ของกรมสรรพากร ในส่วนของการจําหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล คู่มือระบุว่า การคำนวณภาษีสามารถทำได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Cost) และให้คํานวณต้นทุนแยกตามประเภทของเหรียญ ซึ่งหากเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วจะต้องใช้การคำนวณนั้นตลอดทั้งปี และจะสามารถเปลี่ยนวิธีการคำนวณรูปแบบใหม่ได้ในปีภาษีถัดไป

นักลงทุนคริปโทฯ ที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษี 2 ส่วนคือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จะต้องถูกหักในอัตรา 15% ของกำไรที่ได้ และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ที่หากมีการลงทุนในคริปโทฯ แล้วสร้างผลกำไรหรือเงินปันผลคืนให้ จะถือเป็นรายได้ประจำปีที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) โดยกำไรและเงินปันผลจากการลงทุนคริปโตถูกจัดอยู่ในกลุ่มเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ซ) และ (ฌ) ในประมวลรัษฎากร หมวดเดียวกับกลุ่มเงินได้ดอกเบี้ยเงินปันผล ก็เท่ากับว่า ใครที่ลงทุน ได้กำไรก็จะต้องเสียภาษี 2 ต่อนั่นเอง


  • 0

Nexto


NEXTO, app nexto, application nexto

Accounting Mobile Application ตัวแรกในไทยที่ออกงบการเงินได้ พร้อมเชื่อมต่อสำนักงานบัญชีอัตโนมัติ

Nexto
🔸 ทำเรื่องบัญชีให้เป็นเรื่องง่าย
🔸 ช่วยจัดการและวางแผนธุรกิจ
🔸 เพิ่มโอกาสในการขาย เพื่อความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

เช็กสต๊อก รู้เลย สินค้าไหนขายดี
🔹 รู้กำไร | ขาดทุน ได้แบบ Real time ตลอด 24 ชั่วโมง
🔹 มือถือ เครื่องเดียว รู้หมด ใครซื้อเยอะ |
🔹 ไอเท็มไหนขายดี | รายได้มาจากไหนมากที่สุด
🔹 ไม่ถึงนาที ซื้อง่าย ขายสะดวก เพียงสแกนบาร์โค้ด
🔹 ง่าย ใช้สะดวก บันทึกข้อมูล ออกเอกสารอัตโนมัติ เพียงปลายนิ้ว
🔹 จัดการได้ทั้งภาษี และ Dashboard ผลประกอบการ ช่วยวางแผนธุรกิจ

ใช้งานง่าย สมัครใช้งานฟรี
เปิดให้ใช้ทุกฟีเจอร์ ไม่มีเงื่อนไข
—————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม      โทร: 02-665-2535
Website: https://nextosystem.com


  • 0

สรรพากรจะรู้รายได้ของเราได้อย่างไร


สรรพากรจะรู้รายได้ของเราได้อย่างไร

5 ช่องทางที่เจ้าหน้าที่สรรพากรจะรับรู้รายได้ที่เรามี

เมื่อระบบ Big Data & Data Analytics เชื่อมทุกอย่างไว้ด้วยกัน และการสุ่มตรวจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หรือดึงข้อมูลจากเว็บต่างๆ หรือ Web Scraping ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ยกตัวอย่าง สรรพากรรู้รายได้เราจากข้อมูลของผู้จ่ายเงินได้ให้เรา อย่างเช่น เราขายของผ่านเว็บ e-commerce ทั้งหลาย เช่น Shopee, Lazada ฯลฯ ทางเว็บ e-commerce ก็จะหักค่าบริการในอัตราที่กำหนดจากยอดขายของเรา เช่น 20% หรือ 30% ของยอดขาย พร้อมกันนั้นทางเว็บ e-commerce ก็จะส่งใบกำกับภาษีให้เราและส่งให้สรรพากรด้วย ดังนั้นเรามีรายได้เท่าไหร่ สรรพากรก็จะรู้ได้ไม่ยาก.

เมื่อทางหลบ ไม่ใช่ทางออกอีกต่อไป

#วางแผนภาษี ทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติ ใช้งานง่าย สมัครใช้งานฟรี เปิดให้ใช้ทุกฟีเจอร์ ไม่มีเงื่อนไข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://nextosystem.com


  • 0

ทำไมควรยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564 ผ่านระบบ E-FILING


ทำไมควรยื่นแบบแสดงรายการภาษี

กรมสรรพากรได้ยกระดับให้บริการยื่นแบบออนไลน์ สะดวก มากกว่าเดิม มาดูเรื่องนี้ให้รู้กันว่าทำไมควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ผ่านระบบ E-Filing

1. ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์

2. มีข้อมูลช่วยบันทึกแบบ

3. อธิบายการคำนวณ

4. บันทึกแบบได้ต่อเนี่อง

5. เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย


  • 0

ทำไมระบบ POS ถึงจำเป็นต่อร้านค้าหรือเจ้าของธุรกิจ


ทำไมระบบ POS ถึงจำเป็นต่อร้านค้าหรือเจ้าของธุรกิจ, pos

เพราะ ระบบ POS สามารถดูแลและตรวจสอบความเคลื่อนไหวให้กับธุรกิจ

ระบบ POS เพิ่มความสะดวกให้การขายสินค้าและบริการ
ระบบ POS มีความรวดเร็ว และแม่นยำ ทั้งเรื่องยอดขายและค่าใช้จ่าย
ระบบ POS ลดภาระของผู้ประกอบการร้านค้าในการตรวจสอบเงินและพนักงาน
ระบบ POS ทำให้สามารถนำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อเรียกยอดขายให้กับธุรกิจ

ความสามารถหลัก ๆ ของ ระบบ POS คือ
-เก็บข้อมูลการขาย บันทึกค่าใช้จ่าย
-ดูรายงานการซื้อของลูกค้า
-การจัดการต้นทุน
-นับสต๊อกสินค้า
-เก็บข้อมูลลูกค้า
-ระบบสมัครสมาชิก
-ตรวจสอบยอดขายและรายงานยอดขาย

Crystal POS รองรับทั้งธุรกิจค้าส่ง (Whole sale) และธุรกิจค้าปลีก พร้อมระบบ VAN Sales ในตัว, สามารถจัดเป็น รถเร่ขาย ,เป็น POS ที่เชื่อม ERP เพราะต้องมีระบบนโยบายราคาสำหรับลูกค้าแต่ละราย , รับข้อมูลขายกับ Lazada ,shoppee ได้โดยไม่ต้อง re-key  ,รองรับการทำงานแบบ offline mode หมดปัญหาเรื่องไม่มีสัญญาณ internet

สนใจ Crystal POS สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.crystalsoftwaregroup.com/products/point-of-sale/


  • 0

โปรแกรม BI คืออะไร และเหมาะกับใคร?


โปรแกรม BI คืออะไร และเหมาะกับใคร?, โปรแกรม BI, BI

โปรแกรม BI คือเครื่องมือที่ช่วยในเก็บข้อมูล หลังจากนั้น จะมีการนำข้อมูลไปผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดโครงสร้าง เพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และส่งผลการวิเคราะห์ไปนำเสนอเป็น Data Visualization ซึ่งทำให้การตัดสินใจได้ดีขึ้น

โปรแกรม BI ยังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่ Excel ทำได้ เช่น สามารถเขียนกราฟซ้อนกันได้หลายกราฟ รวมไปถึง Auto Machine Learning บางตัวให้ใช้ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม BI ก็เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ลึกขึ้น

โปรแกรม BI เหมาะกับใคร?

โปรแกรม BI เหมาะกับ Data Analyst หรือ Business Analyst ที่ต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี้ โปรแกรม BI ก็สามารถใช้งานเพื่อสร้าง Data Model บางประเภทได้

สนใจ โปรแกรม BI ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us/


  • 0

โปรแกรม BOQ คืออะไร และ ดีอย่างไร


โปรแกรม BOQ คืออะไร และ ดีอย่างไร, BOQ, program BOQ

BOQ คือที่ได้รวบรวมรายการการจัดซื้อและจัดจ้าง รวมไปถึงกำหนดการในการชำระเงินระหว่างการก่อสร้างบ้าน

BOQ ประโยชน์มีดังนี้

BOQ ช่วยเปรียบเทียบราคาและระยะเวลาการก่อสร้างบ้านกับเจ้าอื่นได้อย่างง่ายดาย

BOQ ตรวจสอบมาตรฐานวัสดุและการทำงานของบริษัทรับสร้างบ้าน

BOQ สามารถช่วยควบคุมงบประมานในการก่อสร้างบ้านไม่ให้บานปลาย

หมวดหมู่หลักๆ ของ BOQ จะมีดังนี้ งานเตรียมผิวที่ดิน: ถมที่ดินปรับหน้าดิน
งานโครงสร้าง: การลงเสาเข็ม การวางโครงสร้างเหล็ก การเทพื้นคอนกรีต
งานพื้นผิวและผิวพื้น: การเทพื้นเพื่อปูกระเบื้อง
งานบันได ราว และระเบียง: วัสดุพื้นบันได ราวจับ ม้านั่งราวบันได
งานผนัง: การก่อผนัง การฉาบ
งานประตูและหน้าต่าง: งานวงกบ ประตู หน้าต่าง
งานฝ้าเพดาน: การติดตั้งฝ้าเพดาน
งานโครงสร้างหลังคา: การลงเสาเข็ม, เทพื้น, สร้างเสา, คาน กระเบื้องหลังคา ฉนวนกันความร้อน เชิงไม้สำเร็จรูป
งานทาสี: สีรองพื้น สีภายใน สีภายนอก
งานไฟฟ้า: สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟ เต้ารับ
งานสุขภัณฑ์: อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฝักบัว
งานประปาและสุขาภิบาล: ท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง บ่อบำบัด
ค่าแรงคนงาน คือ ราคาของค่าแรงคนงานทั้งหมด
ค่าดำเนินการ คือ ส่วนของผู้รับเหมาที่จะคิดค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ตกลงกันไว้

สนใจโปรแกรม BOQ ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us/


  • 0

ERP


ERP

ERP (Enterprise Resource Planning) คือซอฟท์แวร์ที่เชื่อมโยงระบบต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งระบบงานทางด้านบัญชี และการเงินที่เป็นส่วนแบ็คออฟฟิศ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนระบบการกระจายสินค้า

ด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงระบบต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรนี้เอง จึงทำให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างต่อเนื่อง สะดวก และลดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจอีกด้วย

ประโยชน์หลักๆ ของ ERP

1. ERP ช่วยให้เห็นภาพรวมของธุรกิจชัดเจนขึ้น เนื่องจากระบบจะทำการเชื่อมต่อการเงินและการจัดการ “ทั้งหมด” ในธุรกิจ และทำการวิเคราะห์ นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจนโยบายบริหาร

2. ERP ทำให้ทำงานได้จากทุกที่ เราสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในบริษัท รวมถึงพูดคุยกับลูกค้า บริหารจัดการได้แบบเรียลไทม์

3. ERP ช่วยให้พนักงานในแต่ละฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้ (เราสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละตำแหน่งได้)

4. ERP มีความปลอดภัยสูง ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บรวมไว้ใน Database และจะมีการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบได้

5. ERP ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้กับองค์กรในระยะยาว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของ ERP ดูได้ที่ https://www.crystalsoftwaregroup.com/products/erp-product/