Cloud First ตายไปแล้ว – Cloud Smart คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้

  • 0

Cloud First ตายไปแล้ว – Cloud Smart คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้


Cloud First ตายไปแล้ว – Cloud Smart คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ไม่ใช่ทุกแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนคลาวด์ได้ องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์สาธารณะ

ไฮบริดคลาวด์ หมายถึง บางส่วนในองค์กรและบางส่วนนอกสถานที่ เป็นสถาปัตยกรรมเริ่มต้นสำหรับฝ่ายไอทีที่มีอยู่มาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ไฮบริดถูกมองว่าเป็นสถานะชั่วคราวในการเดินทางไปยังสิ่งที่หลายคนอาจเรียกว่า “ความสมบูรณ์ของคลาวด์” ระหว่างทางไปสู่คลาวด์สาธารณะเต็มรูปแบบ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้นำด้านไอทีจะตระหนักว่าไฮบริดอาจไม่ใช่สถานะชั่วคราว แต่จริงๆ แล้วอาจเป็นสถานะที่ต้องการ

ลูกค้าจำนวนมากขึ้นมองว่าไฮบริดเป็นสถานะถาวร เนื่องจากความยืดหยุ่น ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้งานที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูล ในขณะที่ยังคงใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์เพื่อปรับต้นทุนให้เหมาะสมและขยายขีดความสามารถด้านไอที

ความนิยมของไฮบริดยังได้รับแรงหนุนจากบริษัทต่างๆ ที่เน้นการใช้งานในสถานที่เป็นหลัก แต่กระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดที่พบในโมเดลคลาวด์ องค์กรต่างๆ ต้องการพลังการประมวลผลที่มากขึ้น เนื่องจากหันไปใช้ความก้าวหน้า เช่น AI เพื่อช่วยให้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เส้นทางระบบคลาวด์นำเสนอวิธีที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้แก่องค์กรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในฮาร์ดแวร์ราคาแพง ขณะเดียวกันก็ช่วยคลายกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วย

Cloud Smart เทียบกับ Cloud First

Cloud First กำลังถูกแทนที่ด้วย Cloud Smart
Cloud Smart เกี่ยวข้องกับการใช้แนวคิดระบบคลาวด์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่หรือนอกสถานที่ และโดยพื้นฐานแล้วการตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งที่สมเหตุสมผลที่สุดโดยเป็นส่วนหนึ่งของการคิด

แนวทางสถาปัตยกรรม ของ Cloud Smart ถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่วยให้องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในองค์กรและใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ได้เช่นกัน ด้วยสถาปัตยกรรมอัจฉริยะบนคลาวด์ องค์กรต่างๆ สามารถออกแบบและปรับใช้โซลูชันที่มีความพร้อมใช้งานสูง ปรับขนาดได้ และมีความยืดหยุ่น ซึ่งมีคุณลักษณะการดำเนินงานบนคลาวด์เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

แหล่งที่มา : https://www.infoworld.com/article/3705615/cloud-first-is-dead-cloud-smart-is-whats-happening-now.html