เปรียบเทียบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

  • 1

เปรียบเทียบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล


Tags : 

ในการทำธุรกิจ เรามีทางเลือกว่าต้องการให้ธุรกิจของเรามีสถานะทางกฎหมายเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้ ซึ่งนี่ คือทางเลือกที่เรามีได้อย่างอิสระ ไม่มีทางเลือกแบบไหนถูกหรือผิด

แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา

 

Credit : https://sme.ktb.co.th


1 Comment

Manajemen

June 23, 2023at 11:39 am

บุคคลธรรมดา: หากคุณเลือกที่จะทำธุรกิจในลักษณะของบุคคลธรรมดา คุณจะเป็นเจ้าของและรับผิดชอบธุรกิจด้วยตนเอง บุคคลธรรมดาและธุรกิจจะถือว่าเป็นก entit ีได้ด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่าคุณจะรับผิดชอบทั้งทางกฎหมายและการเงินของธุรกิจ รวมถึงรับผิดชอบต่อหนี้สินด้วยทรัพย์สินส่วนตัวของคุณด้วย
tel u

Leave a Reply