เปรียบเทียบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

  • 0

เปรียบเทียบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล


Tags : 

ในการทำธุรกิจ เรามีทางเลือกว่าต้องการให้ธุรกิจของเรามีสถานะทางกฎหมายเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้ ซึ่งนี่ คือทางเลือกที่เรามีได้อย่างอิสระ ไม่มีทางเลือกแบบไหนถูกหรือผิด

แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา

 

Credit : https://sme.ktb.co.th


Leave a Reply