สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาค กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา

  • 1

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาค กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา


Tags : 

 

Credit : https://www.rd.go.th


1 Comment

Ilmu Komunikasi

June 23, 2023at 12:51 pm

What are the tax benefits associated with making donations as an individual taxpayer?
tel u

Leave a Reply