ความสามารถโปรแกรมแจกฟรี

DOWNLOAD

ความสามารถโดยรวมของ Smartbiz
Smartbiz All  เป็นโปรแกรมแจกฟรี ซึ่งประกอบด้วย 3 โปรแกรมในชุดติดตั้งเดียวกัน คือ
1. โปรแกรมบัญชีการเงิน 10 ระบบ Smartbiz Accounting พร้อมโปรแกรมสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร  Business Intelligence, WorkFlow designer  , Mobile Approve  
และ ส่งงบ e-Filing  (ใช้งานกับ Smartbiz DBD connect )
2.โปรแกรมเงินเดือน  Smartbiz Payroll (รองรับ 500 พนักงาน) 3.โปรแกรมการผลิต Smartbiz  MRP

ความสามารถโดยรวมของ Smartbiz Accounting

·   Smartbiz ver.11 ทำงานร่วมกับ Smartbiz Robot รับข้อมูลออนไลน์จาก app มือถือ e-Accounting และ Crystal POS
ดูรายละเอียด e-Accounting ได้ที่ https://www.crystalsoftwaregroup.com/enigma-service/e-accounting/
·   รองรับการทำสำนักงานบัญชีออนไลน์ 4.0
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.crystalsoftwaregroup.com/enigma-service/e-accounting-appfree/
·   แจกฟรีมานานกว่า 8 ปี ใช้งานได้กับ Windows XP, 7, 8 และ   Windows 10
·   มียอด download มากกว่า 75,000 ราย ,ยอดอบรมมากถึง 30,000 คน

·   ใช้งานจริงทางธุรกิจ  ถอดแบบมาจากกิจการระดับร้อยล้าน
·   ไม่จำกัดการติดตั้ง  ไม่ล็อคอายุ , ไม่จำกัดรายการค้า ,ไม่จำกัดรอบบัญชี

·   เป็นรุ่นใช้งานหลายคน หรือ LAN 3 users
·   รองรับรายงานภาษีซื้อ ขายแบบใหม่ ตามประกาศสรรพากรปี 58
·   มี VDO สอนการใช้งาน บน Youtube แบ่งเป็นหัวข้อสั้น เลือกดูได้สะดวก
·   ใช้งานได้ทั้ง Windows XP, Windows 7 , Windows 8, Windows 10
·   มีเมนู และ Interface การใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
·   รองรับ Multi Currency , Petty Cash , Cash Advance
·   เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดปี , เพิ่มบริษัทได้ไม่จำกัด

Smartbiz Accounting ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ดังนี้
1. ระบบซื้อ และวิเคราะห์ซื้อ ( Purchase Order system ) : PO

2. ระบบเจ้าหนี้ และวิเคราะห์หนี้ ( Account Payable system ) : AP
3. ระบบขายและวิเคราะห์ขาย ( Sale Order system ) : SO
4. ระบบลูกหนี้ และวิเคราะห์หนี้ ( Account Receivable system ) : AR
5. ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ( Inventory Control system ) : IC
6. ระบบเช็คและรายการธนาคาร ( Cheque and Bank transaction system ) : CQ
7. ระบบบัญชีแยกประเภท ( General Ledger system ) : GL
8. ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ( Fixed Assets and Depreciation system ) : FA
9. ระบบเงินสดย่อย ( Petty Cash system ) : PE
10. ระบบเงินทดรองจ่าย ( Cash Advance system ) : AC
11.  โปรแกรม Crystal Cloud Upload ใช้ส่งข้อมูล เพื่อใช้งาน Cloud Report
12.  โปรแกรมสร้างรายงานอัจฉริยะ ( Business Intelligence ) : BI
13.  Workflow Designer ออกแบบ flow การใช้งานด้วยตนเอง
14.  ระบบบำรุงรักษาข้อมูล ( Maintenance system)
15.  ระบบรักษาความปลอดภัย ( Security system
16.  กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของระบบ ( Configuration system ) เปลี่ยนภาษา ,ออกแบบฟอร์มเอกสาร ฯลฯ


SmartBiz All
LOGIN เพื่อเข้าใช้งานคือ BIGBOSS : PASSWORD คือ bigboss
————————————————————————
New!!  คู่มือการใช้งาน Ver.5  มี case study  โปรแกรมบัญชี + BI + เงินเดือน
มีหน้าจอการคีย์ในโปรแกรม+ ตัวอย่างเอกสาร  แบบยื่นภาษี พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
มี VDO การใช้งานบน Youtube ทั้ง Smarbiz บัญชี + BI และ เงินเดือน ดูหัวข้อ VDO ได้ที่หน้า download (เมนูย่อยซ้ายมือ)

SmartBiz All  LAN 3 Users Version 10.1.2

Smartbiz Payroll
–  รองรับพนักงานเพิ่มเป็น 500 คน
–  รองรับการลงบัญชีอัตโนมัติจากระบบเงินเดือนเข้าระบบบัญชี โดยสร้าง Voucher
และลงบัญชีให้ตามประเภทเงินเพิ่ม เงินหัก
–  แก้ไขเรื่องการพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน

Smartbiz Accounting
– มีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ เมื่อเปลี่ยนรหัสสาขา แล้วขึ้นว่า  “ไม่พบบริษัท 0001′
– มีระบบช่วยเหลือ เมื่อมีการเปลี่ยน FMDATA เพื่อเลือกบริษัทใหม่เข้าใช้งาน จะทำการ temp file ที่เก็บชื่อบริษัทเดิมให้อัตโนมัติ
– แก้ bug  V10.1 ที่ฐานข้อมูลบริษัท แจ้งว่า Crystal User Account ซ้ำกับบริษัทรหัส’0001′
– แก้ bug  V10.1 ฐานข้อมูลบริษัท และสาขา เมื่อเข้าไปเลือกสมุดรายวัน ให้ดึงรายชื่อสมุดรายวันมาให้เลือกด้วย
———————————————————————————–

SmartBiz All  LAN 3 Users  Version 10.1 
– รองรับการคำนวณต้นทุนเพิ่มแบบที่ 3 คือ Specific  (แบบ 1 : FIFO แบบ 2 Avarage )

– แก้ไขแบบฟอร์มเอกสารด้านขาย รองรับประกาศสรรพากร โดยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี,รหัสสาขา ,ชื่อสาขา ของลูกค้า
– แก้ไขแบบฟอร์มเอกสารด้านซื้อ รองรับประกาศสรรพากร โดยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี,รหัสสาขา ,ชื่อสาขา ของผู้จำหน่าย
– มีแบบฟอร์มเอกสารตามประกาศ ให้ download (ให้กับเมนู Restore-Form )
– เพิ่มแบบฟอร์มเอกสาร Perchase Request และ Quotation
– ปรับปรุง My Docflow ให้รองรับการทำงานที่มีการซื้อ – ขายกับต่างประเทศ เช่น การ Revalue , การเตรียมฐานข้อมูล Currency
– แก้ bug  V10.0 เมื่อเลือก FMDATA ในการเข้าใช้งาน จะแสดงเป็นชื่อบริษัทตาม config
– แก้ bug  V10.0  Import Mywork Flow ให้รองรับการ Import Flow เดิม ที่มีรายการมากกว่า flow ใหม่
– แก้ bug  V10.0 ให้ใช้รหัสเมนูในการค้นหาเมนูได้ โดยไม่ต้องไป enter ที่เมนูก่อน
———————————————————————————–

SmartBiz All  LAN 3 Users Version 10.0.2 
ตั้งแต่ version 10.0.0 ขึ้นไป จะประกอบด้วย 3 โปรแกรม ( ดูรายละเอียดใน Version 10.0.1)
ความสามารถของ Smartbiz 
– การทำ Mobile Approve ผ่าน smart phone (ทั้ง iOS , Android ) เช่น ฝ่ายจัดซื้อส่ง Purchase Order ไปให้ผู้บริหารอนุม้ติทาง Smartphone
,พนักงานขาย ส่ง Sale Order ให้ผู้จัดการอนุม้ติการขาย โดยไม่ต้องเข้ามา office ( เป็น Approve 1 Level)
– รองรับรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตามประกาศสรรพากรที่บังคับใช้ต้นปี 2558
– รองรับการติดตั้งแบบ Update โครงสร้าง Version เก่า เพิ่มเติมจากการ Restore1 จากข้อมูล Backup1

SmartBiz All  LAN 3 Users Version 10.0.1
– version 10.0.0 ขึ้นไป จะประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 1.โปรแกรมบัญชี Smartbiz Accounting+ Crystal Business Intelligence (icon ชื่อ Acc )2.โปรแกรมเงินเดือน Smartbiz Payroll (icon ชื่อ Payroll) 3.โปรแกรมการผลิต Smartbiz MRP (icon ชื่อ MRP) เมื่อเข้าไปที่หน้าจอหลัก จะมี icon ของ3 โปรแกรมอยู่ที่ด้านล่าง

เลือกใช้งานได้ทั้ง 3 โปรแกรม จากหน้าจอเมนูหลักนี้ โดยที่ข้อมูลเป็นชุดเดียวกันและเชื่อมโยงกัน
– หากติดตั้ง version 10.0.1  เมื่อเข้าใช้งาน ชื่อเมนูจะเป็นภาษาอังกฤษ , การ runningเลขที่เอกสารจะ เป็น คศ. ,การพิมพ์รายงานจะใช้หัวรายงานเป็นภาษาอังกฤษ,การเรียกใช้ฐานข้อมูลจะใช้ข้อมูลภาษา2 (ภาษาอังกฤษ)  ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ได้ที่ “Organization/Configuration” หัวข้อ “Configuration”
– version 10.0.0 จะเข้าไปที่โปรแกรมการผลิต ให้คลิก icon “Acc” ที่อยู่ด้านล่างของเมนูหลัก เพื่อเข้าโปรแกรมบัญชี

Ramkhamhaeng SmartBiz Accounting and Payroll LAN 3 Users Version 9.0.2 และ 9.0.1
ความสามารถของ Smartbiz Accounting
– version 9.0.2 แก้ bug เรื่องการ Register Online แก้ไขให้ระบุประเภทธุรกิจได้ (เดิมไม่มีให้ระบุ จึงทำให้ Register ไม่สำเร็จ)

–  ในโปรแกรมรุ่นนี้ จะมีทั้งโปรแกรมบัญชีการเงิน – โปรแกรมเงินเดือน และ Business Intelligence (ติดตั้งครั้งเดียว ได้ 3 โปรแกรม )
–  สามารถใช้งานแบบ Multi user ได้ โดยเข้าใช้งานพร้อมกันได้ 3 คน  ( LAN 3 Users ) หรือใช้งานคนเดียวก็ได้
–  เพิ่ม My Workflow ออกแบบ Workflow ของแต่ละธุรกิจให้แตกต่างกันได้

Smartbiz Payroll
LOGIN เพื่อเข้าใช้งานคือ BIGBOSS , PASSWORD คือ bigboss 
———————————————————————————–
Smartbiz Payroll Verion 9.0.1
** ดูรายละเอียดได้ที่ความสามารถของ Ramkhamhaeng Smartbiz Accounting and Payroll V 9.0.1


FORMULA Payroll Verion 8.9  (20121204)

– เพิ่มเมนู พิมพ์หนังสือรับรองการทำงาน
– เมนูค่าลดหย่อน จัดหัวข้อให้ตรงกับแบบฟอร์ม ภงด.91
– เพิ่มให้รองรับค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการ และ คู่สมรส
– เพิ่มให้กำหนด อายุการทำงานสูงสุดของผู้ประกันตนที่หยุดการส่งเงินสมทบ ที่่เมนูค่าลดหย่อน
– ฐานข้อมูลพนักงาน แยกการ Config การเชื่อมต่อกับระบบ HR
– รองรับการทำงานสำหรับพนักงาน 200 คน
– เพิ่มให้กำหนดอัตราประกันสังคมที่ต่างกันได้ 2 ช่วงเวลา เช่น 6 เดือนแรก อัตราประกันสังคมเป็น 3% , 6 เดือนหลัง เป็น 4%

– เพิ่มรายงานตรววจสอบการคำนวณภาษีของพนักงาน (อยู่ใกล้กับเมนู สั่งคำนวณภาษี)
– เพิ่มให้กำหนดอ้ตราเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามอายุการทำงานของพนักงาน
———————————————————————————

FORMULA Payroll Verion 8.82  (20121116)
– รองรับการทำงานสำหรับพนักงาน 200 คน
– เพิ่มให้กำหนดอัตราประกันสังคมที่ต่างกันได้ 2 ช่วงเวลา เช่น 6 เดือนแรก อัตราประกันสังคมเป็น 3% , 6 เดือนหลัง เป็น 4%
– เพิ่มรายงานตรววจสอบการคำนวณภาษีของพนักงาน (อยู่ใกล้กับเมนู สั่งคำนวณภาษี)
– เพิ่มให้กำหนดอ้ตราเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามอายุการทำงานของพนักงาน
– เพิ่มให้รองรับค่าลดหย่อนต่างๆ เพิ่มเติมจาก version เดิม

FORMULA Payroll Verion 8.8 (20110322)
– แก้ไขเรื่องการคีย์วันที่ ที่ฐานข้อมูลพนักงาน ไม่ให้ปฏิทินถูกบัง
– จำนวนพนักงาน สูงสุด 20 พนักงาน
– เพิ่มรายงานต่างๆ ที่ใช้ในระบบเงินเดือน