สำนักงานบัญชีออนไลน์

DOWNLOAD

เพิ่ม value add ที่มากกว่าการทำบัญชี Solution นี้ช่วยเพิ่มศักยภาพของสำนักงานบัญชี ลดการ re key เอกสารของลูกค้า ขยายช่องทางการรับลูกค้าให้ลูกค้าได้เห็นท่านจาก app ต่างๆ  ของ crystal software group รองรับลูกค้าที่ทำการขายแบบ mobile เพิ่ม value add ของบริการ ให้มากกว่าเพียงการทำบัญชี มีหลาย solution ให้เลือกตามรูปแบบการทำงานของแต่ละสำนักงานบัญชี… ตามลักษณะงานของลูกค้า ดังนี้

แบบ 1 : Solution นี้  เหมาะกับ SMEs ที่ต้องการทำงานขายนอกสถานที่ ,มีการบันทีกซื้อ –ลดหนี้ ค่าใช้จ่ายบนมือถือหรือแทบเล็ท  ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องเข้า office แต่สามารถดูยอดขาย ยอดสต๊อค และรายงานช่วยการบริหารอื่นๆ  ในแต่ละวัน บนมือถือหรือแท็บเลทได้อย่างรวดเร็ว  ,นอกจากนี้ ผู้บริหารยังเรียกดูงบการเงินบริหาร (Managerial Accounting)  โดยไม่ต้องรอปิดบัญชีได้ทันที และเรียกดูงบการเงินที่ทางสำนักงานบัญชี ปรับปรุงรายการทางภาษีเรียบร้อยแล้ว (Tax Accounting) บนมือถือหรือแท็บเลทได้รวดเร็วเช่นกัน

กิจการที่จะใช้ Solutionนี้ มักจะมีพนักงานบัญชีที่ office และใช้บริการสำนักงานบัญชี ทำการตรวจสอบ ปรับปรุงรายการบัญชีให้กับกิจการด้วย

 
สำหรับ SMEs  ใช้ฟรีทั้ง solution  ฟรี ตลอด ไม่มีกำหนดอายุ  ดังนี้
1.โปรแกรม e-Accounting for SMEs  ** ฟรี  2 user ตลอด ไม่มีหมดอายุ
2.โปรแกรมบัญชี Smartbiz รุ่น LAN 3 Users ** ฟรี ไม่มีหมดอายุ ,จะติดตั้งแบบใช้งานคนเดียว หรือติดตั้งแบบ LAN เพื่อช่วยกันทำงาน  3 user หรือ 3 เครื่อง ก็ได้
3. โปรแกรม Smartbiz Robot เพื่อใช้รับข้อมูลออนไลน์ จาก e-Accounting มาเข้า smartbiz
** ออนไลน์ฟรี 1 กิจการ ไม่มีหมดอายุ

ดูรายละเอียดความสามารถของ app e-Accounting ได้ที่
https://www.crystalsoftwaregroup.com/products/e-accounting-appfree/

สำหรับ สำนักงานบัญชี
สำนักงานบัญชีเลือกใช้โปรแกรม remote ที่มีใช้งานกันในท้องตลาดได้ตามความถนัด เช่น Team viewer
ทำการ remote เข้าไปทำรายการที่เครื่องของ SMEs

แบบ 2 : เหมาะกับ SMEs ที่ไม่มีพนักงานบัญชีในกิจการ และส่งข้อมูลรายการค้า ให้กับทางสำนักงานบัญชีทำบัญชีให้ทั้งหมด , solution นี้ เปิดให้สำนักงานบัญชี รับข้อมูลจากลูกค้า รับทำบัญชีให้ SMEsได้หลายราย , ไม่ต้องเอาเอกสารจากลูกค้ามา re key , ประหยัดเวลา ลดความผิดพลาด ,เพิ่มบริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

สำหรับ SMEs  ใช้ฟรีทั้ง solution  ฟรี ตลอด ไม่มีกำหนดอายุ ( รายละเอียดโปรแกรมเหมือน solution ที่ 1)

สำหรับสำนักงานบัญชี  ใช้โปรแกรมฟรี ตลอดไม่มีกำหนดอายุ  มีค่าใช้จ่ายเฉพาะการออนไลน์รับข้อมูลจาก SMEs เพื่อมาทำบัญชี  ดังนี้

1.โปรแกรม e-Accounting for SMEs  ** ฟรี  2 user ตลอด ไม่มีหมดอายุ สามารถใช้ในกิจการของสบช.เอง
และใช้สมัครทำสำนักงานบัญชีออนไลน์
2.โปรแกรมบัญชี Smartbiz รุ่น LAN 3 Users ** ฟรี ไม่มีหมดอายุ ,จะติดตั้งแบบใช้งานคนเดียว หรือติดตั้งแบบ LAN เพื่อช่วยกันทำงาน  3 user หรือ 3 เครื่อง ก็ได้
3. โปรแกรม Smartbiz Robot เพื่อใช้รับข้อมูลออนไลน์ จาก e-Accounting มาเข้า smartbiz ** ฟรี ไม่มีหมดอายุ

ทั้งนี้ ทางคริสตอลฯ คิดค่าใช้จ่ายจากสำนักงานบัญชี เฉพาะค่าบริการรับข้อมูลออนไลน์ e-Accounting จาก SMEs มาเข้าโปรแกรม smartbiz ของสำนักงานบัญชี ต่อกิจการเป็นรายเดือน

สำนักงานบัญชี ที่ต้องการอยู่ใน list สำนักงานบัญชีออนไลน์ เพื่อให้ SMEs ติดต่อใช้บริการ
ใน app ของ crystal software group จะมีเมนู ‘ติดต่อสำนักงานบัญชี’ เพื่อให้ SMEs  เข้าไปเลือกติดต่อใช้บริการสำนักงานบัญชีออนไลน์ ได้เอง  โดยต้องเป็น สำนักงานบัญชีที่ลงทะเบียนไว้แล้วกับทางบมจ. คริสตอลซอฟท์
( ดูรายละเอียดการติดต่อใช้บริการของ SMEs และการตอบรับให้บริการจากสำนักงานบัญชี มีในคู่มือการใช้งาน e-Accounting for SMEs )
** สำนักงานบัญชีที่สนใจเป็นสำนักงานบัญชีออนไลน์ ติดต่อได้ที่ page contact us โดยเลือกหัวข้อ
‘ สนใจทำสำนักงานบัญชีออนไลน์’

1. Crystal Connect    **ต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อนโปรแกรม  e-Accounting (ใช้งานบนมือถือ)

[appbox googleplay com.crystalsoftwaregroup.csgaccount] Download

2. e-Accounting for SMEs **ต้องติดตั้ง Crystal Connect ก่อน(ใช้งานบนมือถือ)

[appbox googleplay com.crystalsoftwaregroup.cbs_online]  Download

3. โปรแกรม Smartbiz (ทำงานบน PC)                                              

– สำหรับ SMEs
– ใช้ backup ข้อมูลรวมทุกเครื่องทีคีย์จากมือถือ
– ใช้ทำบัญชีและ Big data
– สำนักงานบัญชีรับทำบัญชี

Download

4. Smartbiz Robot (ทำงานบน PC)

ติดตั้งคู่กับโปรแกรม Smartbiz ใช้รับข้อมูล Online ที่คีย์จาก e-Accounting

Download

สำนักงานบัญชีจะใช้ smartbiz รับทำบัญชีได้กี่กิจการ ?

โปรแกรมบัญชี Smartbiz รองรับการทำงานได้ 50 บริษัท ,ถ้าต้องการทำบัญชีมากขึ้น  ก็สามารถติดตั้งโปรแกรม Smartbiz ลงเครื่องที่ 2 ,3 ,4 เพิ่มได้ไม่จำกัดเครื่อง  ทั้งนี้ ต้องติดต่อลงะเบียนเป็นสำนักงานบัญชีออนไลน์ก่อน
 

สำนักงานบัญชี ใช้งาน Smartbiz แบบ LAN ได้หรือไม่ ?