ทำไมควรยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564 ผ่านระบบ E-FILING

  • 0

ทำไมควรยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564 ผ่านระบบ E-FILING


ทำไมควรยื่นแบบแสดงรายการภาษี

กรมสรรพากรได้ยกระดับให้บริการยื่นแบบออนไลน์ สะดวก มากกว่าเดิม มาดูเรื่องนี้ให้รู้กันว่าทำไมควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ผ่านระบบ E-Filing

1. ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์

2. มีข้อมูลช่วยบันทึกแบบ

3. อธิบายการคำนวณ

4. บันทึกแบบได้ต่อเนี่อง

5. เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย