ช่องทางการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt

  • 0

ช่องทางการส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt


ผู้ประกอบการที่จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) สามารถนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ** Web Upload นําส่งข้อมูลด้วยวิธีการอัปโหลดผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร
2. **ผ่าน Tax Service Provider เป็นวิธีการนำส่งข้อมูลโดยผ่านผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
3. **Host to Host นําส่งข้อมูลผ่านระบบนําส่งที่ผู้ประกอบการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากรโดยตรง

การเลือกช่องทางนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับความต้องการและความพร้อมของตนเอง โดยสามารถพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริมาณข้อมูลที่ต้องการนำส่ง เป็นต้น

ข้อดีและข้อจำกัดของช่องทางการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางข้อดีข้อจำกัด
Web Uploadผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้เองผู้ประกอบการต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tax Service Providerผู้ประกอบการไม่ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สะดวก รวดเร็ว
มีธรรมเนียมการให้บริการขึ้นอยู่กับ Tax Service Provider แต่ละเจ้า
Host to Hostผู้ประกอบการสามารถควบคุมระบบนำส่งข้อมูลได้เองผู้ประกอบการต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสูง

การนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการจัดทำและนำส่งเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารกระดาษ ช่วยให้กระบวนการทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น และลดภาระในการเก็บรักษาเอกสารกระดาษ

ผู้ประกอบการที่ต้องการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/emag/flipbook/01_Overview.pdf

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 1161