Cloud and Fog Computing

#Cloud and Fog Computing

ระบบ Nexto ถูกพัฒนาจาก Crystal Software Group ซึ่งใช้การออกแบบทั้งที่เป็น cloud computing และ fog computing  ซึ่งการเลือกใช้แบบ fog computing ข้อดีคือทำให้ latency ต่ำกว่าการใช้ cloud computing แบบ 100%