ระบบบัญชี on cloud ขอเสนอ Nexto-acc ราคา 1,000฿ ต่อ user ต่อเดือน

#ระบบบัญชี on cloud ขอเสนอ Nexto-acc ราคา 1,000฿ ต่อ user ต่อเดือน

สำหรับสำนักงานบัญชีที่ลงทะเบียนเป็น partner สามารถใช้ฟรีตลอดชีพ 1 user รองรับ 10 กิจการ

ติดต่อที่ 086-3208362, 062-1599462, helpdesk@nextosystem.com