Smartbiz on Cloud

Smartbiz on Cloud

การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว (Radical change)  การเข้ามาของนวัตกรรมต่างๆ กระทบกับการทำธุรกิจ และการดำเนินชีวิตอย่างชัดเจน กว้างขวางมากกว่าแต่ก่อน ในเกือบทุกอุตสาหกรรมทำให้หลายๆ ธุรกิจ ต่างมองหา IT มาเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นแต่ก็ไม่ชำนาญในการบริหารจัดการด้านไอที ไม่ต้องการลงทุนทางด้าน Hardware ,Software บัญชี ในทีเดียว ตลอดจนไม่อยากวุ่นวายในการอัพเกรดระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับต้นทุน  ประเด็นต่างๆเหล่านี้ล้วนไม่ใช่ความถนัดของหลายๆ กิจการ  ในขณะที่องค์กรเอง ก็ยังต้องการความยืดหยุ่น ในการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และปรับตัวเข้ากับอนาคตได้รวดเร็ว   , Crystal Software Group จึงมี solution ต่างๆ เพื่อนำเสนอให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความพร้อมของกิจการ

Smartbiz on Cloud เป็นการบริการแบบ Software as a Service (SaaS)  คือ การที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานซอฟท์แวร์ (Software) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง Software และดูแลรักษาเองผู้ใช้งานสามารถใช้บริการโปรแกรมบัญชี Smartbiz on cloud ในการทำงานบัญชีขององค์กร โดยที่กิจการไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ server และ software เองทีเดียวทั้งระบบ  ลดภาระในการจ้าง IT เพื่อมาดูแลระบบแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลให้ รวมถึงการอัพเกรดโปรแกรมให้ตลอดเวลาที่ใช้บริการ Smartbiz on cloud นี้ประกอบกับ ต้นทุนของค่าบริการอินเทอร์เน็ตได้ลดลง  พร้อมกับเครือข่าย 3G / 4G / Wi-Fi ที่ครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น ทำให้ Smartbiz On cloud เป็นทางเลือกที่ช่วยในการทำงานขององค์กรได้อย่างดี

นอกจากนี้  Smartbiz on Cloud ยังมีความสามารถบางอย่างที่มากกว่าโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ขายกันทั่วไป
เช่น  การทำงานร่วมกับ app มือถือ e-Accounting for SMEs ซึ่งเป็นแอปแจกฟรี 2 user ตลอด ไม่มีกำหนดอายุ , รวมถึง app อื่นๆ ในเครือ Crystal Software Group เช่น app สำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง , app ร้านอาหาร , app ขายปลีก Crystal POS  , Cloud ERP  ฯลฯ  ช่วยให้กิจการ ทำการค้า นอกสถานที่ได้อย่างคล่องตัว  นอกจากนี้ ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ยังเรียกดูรายงานบริหาร เช่น ยอดขาย ,ยอดสต๊อค รวมถึงงบการเงินได้อย่างรวดเร็วบนมือถือ  ตอบโจทย์ และไลฟสไตล์คนในยุคนี้ที่ต้องการสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น (work life balance) ทำงานแบบ mobile ได้ ไม่เสียเวลาเดินทางไป office , เจ้าของกิจการได้ข้อมูลมาใช้บริหารองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์
(ดูรายละเอียด ‘e-Accounting for SMEs ได้ที่  https://www.crystalsoftwaregroup.com/products/e-accounting-appfree/ )

ผู้ใช้งาน Smartbiz on Cloud สามารถเข้าใช้โปรแกรมและบันทึกข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ง่าย และการจ่ายค่าบริการ Smartbiz on Cloud ก็สามารถจ่ายตามที่ใช้งาน pay-per-use  ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น  โดยเริ่มต้นจากจำนวนผู้ใช้งานไม่กี่คน  และซื้อเพิ่มได้เมื่อความต้องการมีเพิ่มขึ้น  โดยที่ไม่ต้องอัพเกรดระบบ และคอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก เสียเวลาดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร (Core business)  , Smarthiz on Cloud  ช่วยลดต้นทุนและลดความยุ่งยากในการดูแลงาน IT  โดยการ Outsource งานนี้ออกไป  เพื่อให้ท่านได้ Focus กับธุรกิจหลักของท่านได้อย่างเต็มที่  การวางใจใช้บริการ Smartbiz on Cloud จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับองค์กรยุค 4.0
สนใจติดต่อที่ contact us , เลือกหัวข้อ ‘Smartbiz on cloud’