Fog Computing

  • 0

Fog Computing


Fog Computing, ทำไมต้องใช้ Fog Computing

ทำไม ต้องใช้ Fog Computing

ด้วยปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาล ของเทคโนโลยี IoT

ถ้าหากองค์กรต่างๆ จะตอบรับการมาของเทคโนโลยีนี้ด้วยการออกแบบระบบแบบ Centralized ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Traffic ปริมาณมหาศาลจากอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก, ปริมาณ Bandwidth และการเชื่อมต่อที่ต้องใช้, การจัดการปัญหากรณีระบบเครือข่ายมีปัญหา, การเรียกดูข้อมูลแบบ Real-time ภายในแต่ละสาขาขององค์กรที่ติดตั้งอุปกรณ์ IoT อยู่ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลเหล่านี้ที่ศูนย์กลาง

การทำ Fog Computing จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาเหล่านี้โดยการกระจายหน่วยประมวลผลออกไปเป็นแบบ Distributed ที่บริเวณ Edge ของระบบเครือข่าย เพื่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT สำหรับทำการบริหารจัดการและรวบรวมประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด และทำการแสดงข้อมูลเป็นระบบ Analytics ชั้นต้นก่อนจะส่งข้อมูลที่ย่อยแล้วเหล่านี้ไปทำการวิเคราะห์ต่อที่ระบบ Big Data Analytics ที่ศูนย์กลาง

Fog computing ยังทำให้การทำงานต่างๆ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud อยู่เสมอแล้ว ปริมาณข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บบน Cloud ก็จะน้อยลงอีกด้วย

***Crystal Software Group เราเป็น ERP รายแรก ที่เป็น Fog computing

สนใจ ERP Solution ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us/