Formula ERP มีอะไรดีบ้าง

  • 0

Formula ERP มีอะไรดีบ้าง


เป็นระบบ ERP สัญชาติไทย ทำให้เข้าใจความต้องการของธุรกิจไทยเป็นอย่างดี

มีโมดูลที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การขาย การตลาด การเงิน บัญชี ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

ใช้งานง่าย ออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ

มีระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ ปกป้องข้อมูลขององค์กรให้ปลอดภัย
มีราคาที่คุ้มค่า

Formula ERP เป็นระบบ ERP ที่มีคุณสมบัติครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจไทยได้เป็นอย่างดี

สนใจ Formula ERP

ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us