อาหาร,เครื่องดื่ม...
  รถ,โชว์รูม,ศูนย์บริการ...
  ผลิตชิ้นส่วนประกอบ...
  พลาสติก...
  ก่อสร้าง
  สี,เคมีภัณฑ์...
  คอมพิวเตอร์,วางระบบ...
  โฆษณา,สิ่งพิมพ์...
  สถาบันการศึกษา
  หน่วยงานราชการ...
  บันเทิง,ภาพยนต์...
  สายการบิน,การเดินเรือ...
  อุตสาหกรรมปุ๋ย...
  อุตสาหกรรมการเกษตร...
  โรงพยาบาล,เครื่องมือแพทย์
  การ์เม้น,สิ่งทอ,เสื้อผ้า...
  เฟอร์นิเจอร์,ของตกแต่ง...
  บริการ,กฏหมาย,ประกัน
  ร้านอาหาร
  สำนักงานบัญชี
  โรงแรม...
viewbranch
HOME  REFERENCE SITE  อุตสาหกรรมปุ๋ย...  
| เพิ่ม/แก้ไข เนื้อหา
ชื่อลูกค้า
รายละเอียด
บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของไทย ภายใต้ชื่อ "ปุ๋ยไวกิ้ง"  "ปุ๋ยเรือใบไวกิ้ง" เป็นที่รู้จักของเกษตรกร
บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด จำหน่ายก๊าซ ปตท. ( PTT)
บริษัท เอกมหากิจ จำกัด ทำเหมืองแร่โลหะ ทำเหมืองแร่โลหะ 
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ขนส่งน้ำมัน
บริษัท คันเนจึ (ประเทศไทย) จำกัด ทำเหมืองถ่านหินและ ทำเหมือง ถ่านหินและลิกไนต์
บริษัท พัฒนากิจเคมี จำกัด จำหน่ายน้ำมัน
บริษัท เจ-วัน ลูปบริแค็นท์ จำกัด การผลิตและจำหน่าย นํ้ามันหล่อลื่น ประเภท Diesel oil
บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัด ผลิตสารยาฆ่าแมลง  ตราหัววัวคันไถ
บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัด การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
บริษัท แรพพิตไทยเซลล์ จำกัด นำเข้าผลิตน้ำมันเครื่อง
บริษัท เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จำกัด ขายน้ำมันและขนส่งน้ำมันทางทะเล
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตร เคมีคอล จำกัด (มหาชน) นำเข้าสารปิโตรเคมี
บริษัท รุ่งเจริญปาล์มออยส์ จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากปาล์ม
บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด น้ำมันหล่อลื่น