อนุมัติงานผ่าน Line ได้เพียงปลายนิ้ว

จะสะดวกแค่ไหนหากสามารถสามารถอนุมัติงานผ่าน Line ได้เพียงปลายนิ้ว

ปัจจุบันเราสามารถทำงานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่าน Line ซึ่งโดนส่วนใหญ่ทุกคนจะมี Line App ตัวนี้ใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว นอกเหนือจากการอนุมัติเอกสารแล้ว ยังสามารถดูรายงานที่สำคัญๆ เช่น ยอดขาย ยอดสต๊อค ยอดหนี้คงค้าง หรือแม้แต่งบกำไรขาดทุน ผ่านระบบ Cloud ERP ได้ Real time ทำให้ผู้บริหารเห็นข้อมูลสำหรับการวางแผนธุรกิจ และปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็ว ทันต่อการปรับตัวของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

สนใจ Formula ERP ติดต่อ https://www.crystalsoftwaregroup.com/contact-us/