ค่าบริการติดตั้งและ MA Smartbiz

ค่าบริการติดตั้งและ MA support โปรแกรม Smartbiz

 

1.ค่าบริการติดตั้งโปรแกรม Smartbiz ไม่เกิน 3 เครื่อง PC หรือ Notebook

1.1 ไปติดตั้งที่ลูกค้า ในเขต กทม.และปริมณฑล  = 6,000 บาท

1.2.  Remote ไปติดตั้งให้  = 5,000 บาท

1.3. ลูกค้านำเครื่องมามาที่บริษัท =5,000 บาท

 

2.ค่าบริการ Support ( MA support ) โปรแกรมบัญชี Smartbiz Accounting สำหรับ กิจการทั่วไป (SMEs)

2.1 MA 3 เดือน **ไม่รวมติดตั้ง  = 5,000 บาท

2.2 MA 6 เดือน  **รวมติดตั้งแบบ Remote/ ที่ศูนย์ = 10,000 บาท

2.3 MA  12 เดือน **รวมติดตั้งแบบ Remote/ ที่ศูนย์ = 15,000 บาท
ข้อ 2.2 & 2.3 หากต้องการให้ไปติดตั้งถึงสถานที่ในเขตกทม.และปริมณฑล คิดเพิ่ม 1,000 บาท

 

3.ค่าบริการ Support ( MA support ) โปรแกรมบัญชี Smartbiz Accounting สำหรับ สำนักงานบัญชีออนไลน์

3.1 MA 3 เดือน **ไม่รวมติดตั้ง  = 6,000 บาท

3.2 MA 6 เดือน  **รวมติดตั้งแบบ Remote/ ที่ศูนย์ = 12,000 บาท

3.3 MA  12 เดือน **รวมติดตั้งแบบ Remote/ ที่ศูนย์ = 20,000 บาท


!! โปรโมชั่น จาก 20,000 ลดเหลือ 15,000 บาท ถึง 30/11/63 นี้เท่านั้น


ข้อ 3.2 & 3.3 หากต้องการให้ไปติดตั้งถึงสถานที่ในเขตกทม.และปริมณฑล คิดเพิ่ม 1,000 บาท
4.ค่าบริการ Support ( MA support ) โปรแกรมเงินเดือน Smartbiz Payroll สำหรับกิจการทั่วไป (SMEs) และสำนักงานบัญชี

4.1 MA 3 เดือน **ไม่รวมติดตั้ง  = 5,000 บาท

4.2 MA 6 เดือน  **รวมติดตั้งแบบ Remote/ ที่ศูนย์ = 8,000 บาท

4.3 MA  12 เดือน **รวมติดตั้งแบบ Remote/ ที่ศูนย์ = 12,000 บาท
ข้อ 4.2 & 4.3 หากต้องการให้ไปติดตั้งถึงสถานที่ในเขตกทม.และปริมณฑล คิดเพิ่ม 1,000 บาท