ยกระดับบริการทางภาษี My Tax Account ด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน Digital ID

  • 0

ยกระดับบริการทางภาษี My Tax Account ด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน Digital ID


  • ครอบคลุมระบบ Prefill ทุกประเภทเงินได้ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • พร้อมอัปเดตข้อมูลสิทธิลดหย่อนในปีภาษี 2566 และบริการทางภาษีอื่น ๆ อีกมากมาย

(กรณีนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร เท่านั้น!!)