ภาพการแข่งขันระดับอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

ภาพการแข่งขันระดับอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 จัดที่ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ภาพการแข่งขัน (มุมสูง) : สนามสอบ 
ภาพการแข่งขัน (มุมสูง) อจ.คุมทีม ติดตามผลการแข่งขันออนไลน์แบบ Realtime
ประธาน (ผู้แทนจาก สอศ.) ผู้บริหาร บมจ.คริสตอลซอฟท์ ,สมาคมผุ้ตรวจสอบภายใน ,คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
ถ่ายภาพร่วมกับทีมที่ได้รางวัล