บ. คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน ) ร่วมเป็น คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน ) โดย คุณสมควร วานิชสัมพันธ์ ร่วมเป็น คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี Cloud computing ของ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA