บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยาย ในรายการ 1 ในพระราชดำริ

คุณสมควร วานิชสัมพันธ์ ผู้บริหาร บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) /ประธานกลุ่มบริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์ กรุ๊ป /อุปนายกสมาคมซอฟท์แวร์ไทย (ATSI) ร่วมบรรยาย ในรายการ “1 ในพระราชดำริ ของ มูลนิธิอานันทมหิดล ตอน เพิ่มศักยภาพการศึกษา พัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีไทย” โดย ดร.วรพรรณ เรืองผกา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์