การจัดแข่งขัน Smartbiz ระดับอาชีวศึกษา ระดับประเทศ

รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” : การจัดแข่งขัน Smartbiz ระดับอาชีวศึกษา ระดับประเทศ สัมภาษณ์ ตัวแทนจาก สอศ. และ คุณสมควร วานิชสัมพันธ์ ผู้บริหาร บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) /ประธานกลุ่มบริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์ กรุ๊ป /อุปนายกสมาคมซอฟท์แวร์ไทย (ATSI)