แถลงข่าว การจัดการแข่งขันระดับอุดมศึกษาระดับชาติ ที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แถลงข่าว การจัดการแข่งขันระดับอุดมศึกษาระดับชาติ ที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโดย คุณสำนวน หิรัญวงษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) – รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัย รามคำแหง – คุณสุวรรณ ดำเนินทอง สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน และ คุณสมควร วานิชสัมพันธ์  บมจ.คริสตอลซอฟท์