การแข่งขันระดับอุดมศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 3 : U-Challenge

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -สมาคมผุ้ตรวจสอบภายใน
สนับสนุนโดย บมจ.คริสตอลซอฟท์