การ UPGRADE V11 (รุ่น KEY-ONLINE)& โปรโมชั่น UPGRADE Winning & Formula V8.6

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่อ่าน Flashkey (Flash Drive) ไม่ได้บ้าง ,ไม่มี PORT USB บ้าง ,ประกอบกับ การใช้งาน Flash drive ลดลงไปมาก ส่งผลให้ผู้ผลิตเลิกการผลิต Flash Drive ที่มีคุณภาพมาจำหน่ายในท้องตลาด ฯลฯ

1.ทางบริษัทฯ เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้พัฒนาโปรแกรม Version 11 ที่ไม่ต้องใช้ Flashkey  ออกมาตั้งแต่ต้นปี 2560

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจยืนยันได้ว่า จะสามารถรับซ่อม FLASHKEY ได้นานแค่ไหน  จึงขอเรียนเชิญลูกค้าให้ทำการ UPGRADE เป็นโปรแกรม Version 11

(เป็นรุ่นที่ไม่ต้องใช้ FLASHKEY)  โดยติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของท่านได้ตั้งแต่บัดนี้

2. สำหรับลูกค้าเก่าที่ไม่ได้ซื้อ MA และไม่ได้ทำการ UPGRADE มานานหลายปี อาทิเช่น ลูกค้าที่ใช้ Winning MSDE และ Formula Filebase เก่ามากๆ ที่ไม่ทราบข่าวโปรโมชั่น UPGRADE ที่เคยจัดไปแล้ว 3 ครั้งนั้น

ทางบริษัท ฯ ขอแจ้งโปรโมชั่นและบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ยังคงใช้โปรแกรม Version 8.6 เป็นครั้งสุดท้าย

ดังนี้

2.1.ลูกค้าที่ใช้งาน Winning MSDE V8.6 ถ้ามา Upgrade เป็น V11 จะได้ส่วนลดพิเศษ 10%
หมดเขต 31/12/2560  โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย

2.2.ลูกค้าที่ใช้งาน Formula Filebase ซึ่งบริษัทฯ หยุดการพัฒนาที่ Version 9 (ไม่มี Version 11 รุ่น Key-Online) หากลูกค้าไม่ต้องการใช้โปรแกรมที่มี Flashkey สามารถย้ายไปใช้งานโปรแกรม Smartbiz แจกฟรี   ติดต่อรายละเอียดค่าบริการโอนข้อมูลจาก Formula Filebase เข้า Smartbiz กับทาง บ.คริสตอลอินเทลลิเจนท์  02-732-1800

3.กรณีที่ทำการ UPGRADE V11 ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะUPGRADE และรับคืนเฉพาะ Flashkey ที่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เท่านั้น เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ License Flashkey และสิทธิในการ UPGRADE ได้ตามระบบปกติ

ข้อมูลที่ควรทราบ :

  1. ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรม FORMULA , WINNING ,AutoFlight , WEALTH ,D-ACCOUNT ที่มี VERSION ต่ำกว่า หรือเท่ากับ VERSION 8.6 , หาก Flashkey เสีย จะต้องทำการ UPGRADE โปรแกรม เป็น V9 ขึ้นไป จึงจะใช้งานกับ Flashkey ที่ซ่อมไปแล้วได้
  2. ตั้งแต่ปี 2554 ทางบริษัทฯ เคยจัดโปรโมชั่น UPGRADE ไปแล้ว 3 ครั้ง
    โปรโมชั่นครั้งที่ 1: ปี 2554 : แจ้งผ่าน ผู้ประสานงานขาย
    โปรโมชั่นครั้งที่ 2: ปี 2557 : แจ้งให้ตัวแทนทุกราย (ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ปี)
    โปรโมชั่นครั้งที่ 3: ปี 2558 : แจ้งให้ตัวแทนทุกราย (ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ปี)