ร่วมให้ร่วมอาสา : การแข่งขันทักษะด้วยโปรแกรม ช่วยเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษา

รายการ “ร่วมให้ร่วมอาสา” : การแข่งขันทักษะด้วยโปรแกรม ช่วยเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษา
สัมภาษณ์ คุณสมควร วานิชสัมพันธ์ ผู้บริหาร บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) /ประธานกลุ่มบริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์ กรุ๊ป /อุปนายกสมาคมซอฟท์แวร์ไทย (ATSI)