ปัจจัยสำคัญ เมื่อต้องเลือกสำนักงานบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจใหม่

  • 0

ปัจจัยสำคัญ เมื่อต้องเลือกสำนักงานบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจใหม่


Tags : 

ในแต่ละปี มีเจ้าของธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน มากกว่า 40,000 – 70,000 แห่งทั่วประเทศ แต่ละนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน จำเป็นต้องมีผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีอนุญาต เพื่อทำงบการเงินประจำปี ทางเลือกที่ดีของเจ้าของธุรกิจใหม่ คือ สำนักงานบัญชี คำถามที่ตามมา คือ อะไรคือปัจจัยที่สำคัญ เมื่อต้อง เลือกสำนักงานบัญชี ครั้งแรก  พนักงานบัญชีจบใหม่ 1 คนมีค่าใช้จ่าย และถือเป็นต้นทุนคงที่ทุกเดือนอย่างน้อย 9,000 – 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา แต่ไม่รวมประสบการณ์ ถ้าต้องการจ้างพนักงานบัญชีที่สามารถทำบัญชีปิดงบได้ต้นทุนอาจขยับถึง 35,000 – 50,000 ต่อคนต่อเดือน ไม่รวมผู้สอบบัญชีอนุญาต ที่ต้องหาเอง และมีต้นทุนสูง สำนักงานบัญชี เป็น ตัวเลือกที่เหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีเงินทุนน้อย หรือต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ปัญหาของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือSMEsส่วนใหญ่ คือ สำนักงานบัญชีที่ดีเป็นอย่างไร และอะไรคือปัจจัยในการเลือกสำนักงานบัญชี

ความน่าเชื่อถือ สำนักงานบัญชี เปรียบเสมือนเพื่อนทางธุรกิจ หรือพาร์ทเนอร์ เพราะรายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าภาษี และงบการเงินประจำปี ถูกกำหนดโดยสำนักงานบัญชี ดังนั่นความน่าเชื่อถือของสำนักงานบัญชีจึงเป็นเรื่องสำคัญ

วิธีที่ดีที่สุด เพื่อค้นหาความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ของสำนักงานบัญชี คือ การดูข้อมูลสำนักงานบัญชี รวมทั้งประวัติของเจ้าของสำนักงานบัญชีในแต่ละแห่งว่าจบการศึกษาด้านใด มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี และภาษีกี่ปี มีลูกค้ากี่หลาย และลูกค้าทำกิจการอะไรบ้าง คุณต้องสอบถามข้อมูลในแต่ละอย่างให้ครบถ้วน ยิ่งคุณใส่ใจ เท่ากับว่าธุรกิจของคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ และยั่งยืนสูง

 ค่าจ้าง

หลังจากเปิดบริษัท เจ้าของธุรกิจ อาจได้รับจดหมายจากสำนักงานบัญชีหลายแห่ง บางแห่งแสดงค่าบริการตั้งแต่ 500 บาท ราคาถึงแม้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่เงินลงทุนไม่มาก แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ รับทำบัญชีราคาถูก หมายความว่า สำนักงานบัญชีนี้ ต้องรับลูกค้าจำนวนเท่าไร เพื่อทำให้ธุรกิจอยู่รอดมาคำนวนกันครับ

สำหรับสำนักงาน ที่รับบัญชีราคาถูก ต้องให้พนักงานทำงานอย่างน้อย  30 บริษัทต่อพนักงานหนึ่งคน ที่มีเงินเดือน 15,000 บาท ยังไม่รวมสวัสดิการอย่างอื่น ดังนั่นถ้าคุณต้องการต้องการงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ยื่นภาษีประจำเดือน และส่งงบการเงินประจำปี คุณคาดหวังได้ว่า สำนักงานบัญชีที่ทำบัญชีราคาถูก จะไม่สามารถทำรายงานทางบัญชี และรายงานกำไรขาดทุนในแต่ละเดือนได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนการทำงาน

ก่อนที่จะเริ่มตกลงจ้างสำนักงานบัญชี คำถามหนึ่งที่ต้องมี คือ “ขั้นตอนการทำงานของสำนักงานบัญชีในแต่ละเดือนมีอะไรบ้าง ช่วยอธิบายให้ฟังสั้นๆ” สำนักงานบัญชีที่ดี ต้องมีขั้นตอนที่แน่นอน และเป็นระบบ เช่น การรับ-ส่งเอกสารในแต่ละเดือน การเก็บเอกสาร การยื่นภาษี การชำระภาษี การชำระประกันสังคม รวมทั้งการจัดทำรายงานบัญชีในแต่ละเดือน ตัวแทนสำนักงานบัญชีต้องสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน และครบถ้วน

ปัจจุบันหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญกับสำนักงานบัญชีอย่างมาก จึงทำให้เกิดโครงการ “สำนักงานบัญชีคุณภาพ” ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งให้กับเจ้าของธุรกิจ และป้องกันปัญหาจากสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชีไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง

ให้คำปรึกษา

สำนักงานทำบัญชีสมัยใหม่ หรือยุค4.0 ต้องเป็นเหมือนพาร์ท หรือเพื่อทางธุรกิจ คือ มีความรู้สึกร่วมกับเจ้าของธุรกิจ ยินดีเมื่อเจ้าของธุรกิจมีกำไรมากขึ้น และเมื่อเห็นว่ามีสิ่งที่ไม่ดี เกิดขึ้นกับธุรกิจ ต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้ ในแต่ละเรื่อง เช่น วางระบบบัญชีภายใน ประหยัดภาษี สามารถอธิบายค่าใช้จ่ายที่สรรพากรยอมรับ และไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามได้ วิเคราะห์งบการเงินได้ อธิบายให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจวิธีอ่าน และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ สามารถอธิบายจุดอ่อน ของหนี้สิน และค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของธุรกิจได้

ท้ายสุด ผมอยากให้ข้อคิดสำหรับเจ้าของธุรกิจ เมื่อต้องทำงานรวมกับสำนักงานบัญชี ก็คือ ความครบถ้วนของเอกสาร ความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี และสามารถใช้รายงานทางบัญชีได้อย่างทันการณ์ เจ้าของธุรกิจต้องใส่ใจบัญชี เพราะ บัญชี คือ “หัวใจของธุรกิจ”

Credit : www.myaccount-cloud.com

ERP product

 


Leave a Reply