PRODUCTS

Formula Feature Highlight

https://crystalsoftwaregroup.com/wp-content/uploads/2016/12/CrystalFORMULA.pdf ...
Read More

BOQ & Construction Industry

โปรแกรม FORMULA BOQ และ FORMA BOQ เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้าง งานรับเหมา งานจ้างทำทั้งสินค้าและบริการ รับออกแบบ ตกแต่ง รับต่อเติมปรับปรุง รับติดตั้งงานระบบต่างๆ เช่น งานไฟฟ้า งานประปา โทรศัพท์ เป็นต้น รองรับการให้บริการแบบรวมค่าของหรือสินค้าและค่าแรง งานประเภทบริการต่างๆ ...
Read More

ERP product

FORMA ERP FORMA ERP (Enterprise Resource Planning) คือซอฟท์แวร์ที่เชื่อมโยงระบบต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกัน ทั้งระบบงานทางด้านบัญชี และการเงินที่เป็นส่วนแบ็คออฟฟิศ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการผลิต ตลอดจนระบบการกระจายสินค้า ด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงระบบต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรนี้เอง จึงทำให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างต่อเนื่อง สะดวก และลดขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจอีกด้วย องค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ...
Read More

MRP & Job Cost

FORMA MRP FORMA MRP ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิตการจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ ผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมี การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่ แท้จริงได้อีกด้วย  MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง ...
Read More

Food & Chemical Industry

อุตสาหกรรมอาหารและเคมี  โซลูชั่นนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม ดังนี้ -> อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผักผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์แยม ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร -> อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ เช่น แชมพู สบู่เหลว ( ...
Read More

BI solution

BI solution ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม BI (Business Intelligent) ให้ผู้บริหารมีเครื่องมือทางธุรกิจ (Business Tool) ในการวิเคราะห์หลากหลายมุมมอง ได้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ขององค์การ ได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น อาทิ โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มกำไร รายได้ หรือ ...
Read More

CRM Product

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relation Management : CRM) จะทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาผนวกกับการเรียกใช้ข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีหรือ ERP ที่มีอยู่ในองค์กร เช่น การรวมเอาระบบอัตโนมัติหลายอย่าง มาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นการขาย การตลาด และการบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถได้รับการต้อนรับจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ การมีซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ ...
Read More

Mobile& SMS

mForma เป็นSolutionทางด้าน WAP/SMS ApplicationService ที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในธุรกิจERPไปสู่โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ประเภทPDAหรือPocketPC ทำให้คุณสามารถ ทำรายการธุรกิจที่สำคัญจากสถานที่นอกบริษัทได้เช่นการเช็คยอดสินค้าคงคลังการเช็คเครดิต ข้อมูลประวัติลูกค้าและอื่นๆเพื่อให้คุณสามารถปิดการขาย หรือตอบสนองการบริการได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ด้วย MobileService ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ประกอบด้วย Mobile Sales ผู้ช่วยของงานขายที่ช่วยให้พนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและเพิ่ม ความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้นโดยพนักงานขายสามารถที่จะaccess ข้อมูล สินค้าและข้อมูลลูกค้า ได้ทุกเวลาจากฐานข้อมูลในบริษัท สามารถออก QuotationและPricelist ...
Read More

Point Of Sale

POS Solution เพื่อรองรับการขายปลีกต่างๆ ที่ต้องการความรวดเร็ว เช่น ร้านค้ามินิมาร์ท ( Mini Mart ), ร้านจำหน่ายมือถือ ( Mobile Shop ),ร้านเสื้อผ้าและเครื่องสำอางค์ ( Boutique Shop ),ร้าน (วีดีโอ ...
Read More

Payroll & HRM

FORMA HR FORMA HR โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นโปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการด้านโครงสร้างขององค์กร เกี่ยวกับการวางแผนการทำงานของคนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ การจัดระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างมาตรฐานการวัดผลการทำงาน การพัฒนาตนเองของพนักงาน ฯลฯ โดยสามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังของบริษัท สามารถเก็บประวัติของพนักงานได้โดยละเอียด และบันทึกรายการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานได้ FORMA PAYROLL FORMA PAYROLL ...
Read More

Warehouse Management

Under Construction ...
Read More

e-Accounting

e-Accounting แอปฟรีสำหรับร้านค้า 4.0          ตอบข้อสงสัยการติดตั้งแอปบนมือถือทุกตัว โทร.086-355-4077  e-Accounting for SMEs ฟรี 2 user ตลอด ไม่มีกำหนดอายุ , เหมาะกับร้านค้าปลีกทุกประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ...
Read More

D-Account on cloud

D-Account Mini ERP แอป ERP คุณภาพครบวงจรสำหรับองค์กร 4.0 DACCOUNT Mini ERP  เหมาะกับกิจการขนาดเล็กถึงกลาง รองรับธุรกิจซื้อมาขายไป และอุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อม  ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ กระบวนการควบคุมและวางแผนการจัดซื้อ การควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ซื้อ-ขาย และเชื่อมโยงงานด้านการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง ได้รายงานวิเคราะห์เพื่อช่วยการบริหารกิจการได้รวดเร็ว ...
Read More