D-Account on cloud

D-Account Mini ERP แอป ERP คุณภาพครบวงจรสำหรับองค์กร 4.0

DACCOUNT Mini ERP  เหมาะกับกิจการขนาดเล็กถึงกลาง รองรับธุรกิจซื้อมาขายไป และอุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อม  ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่ กระบวนการควบคุมและวางแผนการจัดซื้อ การควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ซื้อ-ขาย และเชื่อมโยงงานด้านการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือสูง ได้รายงานวิเคราะห์เพื่อช่วยการบริหารกิจการได้รวดเร็ว  ทำงานบนเทคโนโลยีคลาวด์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก แต่ลงทุนด้วยราคาที่ SMEs จับต้องได้  และสามารถเลือก*เชื่อมต่อการดูรายงานสำหรับผู้บริหารบนมือถือได้รวดเร็ว