บจก. คริสตอลฟอร์มูล่า

FORMULA ผู้นำระบบบัญชีสำเร็จรูปแบบ Online บน Windows โดยเป็นรายแรกๆ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานได้จริงบน Windows

ผู้นำ ระบบบัญชีสำเร็จรูประดับ Heavyweight Client/Server บน Database Server ขนาดใหญ่รายแรกของไทย และมีผู้ใช้งานอยู่จริง

ผู้นำ Application Software ของไทยที่สามารถ Utilized PC Server ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้นำ ระบบบัญชีสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่ Run บนเครื่อง ได้เกือบทุก Platform ของโลก

ผู้นำ ซอฟท์แวร์ที่สามารถทำ Data Entry ด้วย Keyboard ได้ 100% ทำให้ User ทำงานสะดวกที่สุด

ผู้นำ ระบบการออกเครื่องพิมพ์ภาษาไทยแบบ Dot Matrix-Text Mode แม้ว่าจะเป็น Application บน Windows ซึ่งยังหาผู้นำ ตามไม่ได้

ผู้นำ ระบบข้อมูลล่วงหน้า-ย้อนหลัง โดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัดปี ไม่ว่าจะปิดงวดหรือยัง

ผู้นำ ควบคุมงบประมาณอย่างได้ผล สามารถควบคุมงบประมาณในโครงการที่ข้ามปี ได้ไม่จำกัด

ผู้นำ ระบบบัญชีสำเร็จรูปของไทยรายเดียว ที่สามารถรองรับงานระดับล้าน Transaction ขึ้นไป โดยมีลูกค้าใช้งานอยู่จริง

ผู้นำ ระบบบัญชีสำเร็จรูปที่สามารถตรวจสอบยันยอดเอกสารต้นตอ แบบ Two-ways ซึ่งยังหาผู้ทำตามไม่ได้ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา

ผู้นำ ในการคีย์ข้อมูลสาขา แล้วสามารถรวมกันได้เป็นรายแรกของไทย และเป็นแบบแผนให้ Software house รายอื่นๆเดินตาม

ผู้นำ การปฏิวัติวงการระบบบัญชีสำเร็จรูป ในการอนุญาติผู้ใช้ ให้แก้ไขรหัสได้ ภายในเสี้ยววินาทีในทุกระดับจำนวนTransaction

ผู้นำ ระบบบัญชีสำเร็จรูปของไทยที่เน้นการออกแบบระบบ โดยมีหลักวิชาการ ตั้งแต่เวอร์ชั่นแรก ด้วย ER-Model และด้วยการทำ Normalized ที่ระดับเกือบสูงสุดทั่วทั้งระบบ

ผู้นำ การออกแบบระบบอย่างทั่วถึง จนสามารถรองรับเอกสาร ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ One to one,One to many และ Many to many

ผู้นำ ระบบบัญชีสำเร็จรูปแบบ Online บน Windows โดยเป็นรายแรกๆ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ ว่าสามารถใช้งานได้จริงบน Windows (ตั้งแต่ปี 2540)

ผู้นำ ระบบบัญชีสำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่กล้าพิสูจน์ กับระบบบัญชีสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ว่ามีความสามารถเทียบกับ Software ต่างประเทศ ตั้งแต่โฆษณาชิ้นแรก มาตลอด 15 ปี

ผู้นำ ที่กล้ารับประกันความสำเร็จในการ Implement ระบบ

ผู้นำ ผู้ผลิตซอฟท์แวร์ระบบบัญชี และการบริหารที่มี Market Share มากที่สุดในประเทศ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Native Windows และติดตั้ง ซอฟท์แวร์ให้กับบริษัทชั้นนำไปแล้วมากมาย ทั้งรุ่น Stand Alone, LAN, Client /Server ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่มีความสามารถสูง กล้าเปรียบเทียบกับซอฟท์แวร์ต่างประเทศคือ FORMULA ERP ซึ่งมีศักยภาพสูงเหมาะสมทั้งธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ของคนไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบบัญชี ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักบัญชี อย่างแท้จริง ถูกต้องตามหลักภาษีและสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน ใช้งานง่าย และใช้งานได้จริง ยากที่ซอฟท์แวร์ภายใน หรือต่างประเทศที่ระดับราคาใดๆ จะเทียบได้ นอกจากนี้เพื่อตอกย้ำความสำเร็จ ให้มากยิ่งขึ้นกับทุก ๆ ธุรกิจ FORMULA ยังรองรับธุรกิจ E-Commerce , Online Solution ทำให้ทำธุรกรรมได้ในระดับ world wild เชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจเข้าด้วยกัน ได้จากทั่วทุกมุมโลก ให้ง่ายต่อการบริหาร อีกทั้งสามารถขยาย Solution ให้รองรับการใช้งานในองค์กร ด้วยระบบ Call Center และระบบ CRM ได้ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า ส่งผลให้มีกำไรมากขึ้น ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงเป้าหมาย และยังสามารถบริหารเวลาได้