บจก.คริสตอลออนไลน์

ระบบบัญชี Online แบบรายเดือน ต้นทุนต่ำ
รายเดียวของไทยที่เป็นแบบ peer-to-peer ที่คุณไม่ต้องลงทุนด้านระบบ server ใดๆก็ได้

The Low-cost Online and High-tech Efficiency Way

ในยุคที่พลังงานมีราคาแพงและไม่มีแนวโน้วว่าจะลดลงในระยะยาว รวมทั้งต้นทุนของแรงงานนับวันก็มีแต่จะสูงขึ้น การเข้ามาของ internet ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการลดต้นทุน ขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจอย่างมาก สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งระยะยสั้นและระยะยาว จนอาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจเกือบทุกประเภทจะอยู่ไม่ได้หากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารราคาต่ำอย่าง internet นี้ได้

ทางกลุ่มบริษัท Crystal Software Group ซึ่งมีประสบการณ์ในการลงระบบบัญชี ERP ทั้งกิจการขนาดเล็กจนถึงกิจการขนาดใหญ่มามากกว่า 1 หมื่นบริษัท ได้เล็งเห็นทิศทางที่สำคัญที่จะนำ internet มาช่วยในกิจการของลูกค้าของบริษัท เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้าของบริษัท จึงได้คิดค้นการนำ internet มาใช้ในระบบบัญชี online ของโปรแกรมทุกตัวที่ได้ผลิตออกมา เช่น FORMULA, AutoFlight, WealthERP, DAccount, EasyWin ฯลฯ

ปัญหาและอุปสรรค

ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีโปรแกรมบัญชีที่พยายามทำการ online มาอยู่นานพอสมควร แต่กลับไม่ประสบความสำเร็จ อันเนื่องมาจากปัญหาหลายสาเหตุ เช่น
– บ้างก็ลงทุนสูง เพราะต้องติดตั้ง web server
– บ้างก็มีปัญหาความยุ่งยาก เพราะต้องมีคนรู้ IT หรือมี IT Manger คอยดูแลระบบ
– บ้างก็ต้องเพิ่ม scale ของเครื่อง server ไปเรื่อยๆจนเกือบล้าน เมื่อมี user เข้ามามากกว่า 100 ราย
– บ้างก็มีปัญหาความไม่เสถียรของข้อมูลจากการที่มีคนเข้ามาใช้ข้อมูลจำนวนมากจาก remote access
– บ้างก็มีปัญหา security และติด virus คอมพิวเตอร์จนระบบภายในรวนไปหมด
– บ้างก็มีปัญหาที่ตัวโปรแกรมบัญชีที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ครบทุก function หรือไม่ทันกับระบบภาษีเป็นต้น

จากการสะสมประสบการณ์อันยาวนานของทีมพัฒนาของกลุ่มบริษัท Crystal Software Group จึงได้ออกแบบ ระบบบัญชี ERP Online ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงผ่าน web service และเป็นการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในระบบ ERP ซึ่งที่ผ่านมาเป็นเทคโนโลยี่ที่มีใช้กันเฉพาะผลิตภัณฑ์ High-end เท่านั้น เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดกับระบบอื่นๆมาแล้วออกไปเสีย

โดยใช้ชื่อ Solution นี้ว่า Crystal Online เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลแบบ Online ระหว่างโปรแกรมบัญชี ERP ทุกตัวของ Crystal Software Group เข้าหากันอย่างง่ายดายและปลอดภัยสูง เช่นการรับส่งข้อมูลจาก AutoFlight ไปยัง FORMULA หรือการส่งข้อมูลจาก FORMULA SmartBiz (ซึ่งแจกฟรีให้แก่ SME) ไปยัง FORMULA e-Accounting Firm (ซึ่งแจกฟรีให้แก่สำนักงานบัญชี) ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดในปัจจุบัน อย่างเช่นกรณีที่มี user 2 รายที่ใช้โปรแกรม AutoFlight อยู่แล้ว และ user มีการใช้ internet ทำงานอื่นอยู่แล้วนั้น แล้วต้องการส่งข้อมูล online เข้าหากันนั้น user ไม่ต้องลงทุนด้านระบบใดๆอีกเลย เพียงแค่ทั้งคู่ click เข้าไปในโปรแกรมรุ่นที่รองรับการ online แล้วลงทะเบียนเหมือนลงทะเบียน Account ของ Yahoo mail หรือ Hotmail หรือ Skype หรือ MSN เป็นต้น เสร็จแล้ว user ผู้ส่งให้ระบุว่าจะส่งไปให้ Account ไหน และ user ที่ต้องการรับ ก็ระบุว่าจะรับข้อมูลจาก Account ไหนเท่านั้น หลังจากนั้นข้อมูลที่มีการบันทึกที่ฝั่งส่ง ก็จะ online ไปที่ฝั่งรับด้วยแบบ Automatic ต้นทุนก็มีเพียงแค่ค่าส่งข้อมูลรายเดือน ซึ่งมีหลาย rate (โดยทั่วไปก็เพียงแค่ 750 บาทต่อเดือน)

Feature

– ติดตั้งง่ายที่สุด โดยผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ด้าน internet
– ข้อมูลถึงกันโดย User ไม่ต้อง key ข้อมูลซ้ำ ไม่ต้องทำการ backup restore แบบเดิมๆ
– มีความซับซ้อนน้อยที่สุด โดยผู้ใช้ไม่ต้องมี web server ไม่ต้องซื้อ firewall โดยสามารถใช้ firewall มาตรฐานที่มาพร้อมกับ Windows แต่มีความปลอดภัยสูงสุด
– ลงทุนน้อยที่สุด โดยไม่ต้องติดตั้ง host หรือ server ใดๆเพิ่มเติมจากที่เคยลงทุน .

Benefit

– ประหยัดแรงงาน
– เพิ่มประสิทธิภาพ
– ลดต้นทุนการดำเนินงาน
– สามารถปิดงบแบบอัตโนมัติได้ทุกวัน
– สามารถเพิ่ม freelance ที่ทำการ key-in รายการได้ไม่จำกัด โดย freelance สามารถทำงานที่บ้านได้
– เพิ่มลูกค้าได้โดยไม่ต้องเพิ่มคน หรือเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์
– สามารถขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าข้ามจังหวัดได้โดยง่าย
– ลดเวลาในการให้บริการลูกค้าแต่ละราย แต่ได้ความพึงพอใจมากขึ้น
– สามารถรับลูกค้าขนาดเล็กได้ไม่จำกัดและมีต้นทุนเฉลี่ยลดลงอย่างมาก
– สามารถให้บริการรายงานวิเคราะห์แบบอัตโนมัติกลับไปยังลูกค้าได้ โดย set ครั้งเดียวในระบบ
– สามารถให้บริการเพิ่มเติมทางบัญชีได้อีกมาก เช่นบริการให้คำปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร
– ลดการใช้พื้นที่สำนักงานในการรับงานบัญชี
– สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดสถานที่ ทำให้รับทำบัญชีจากที่ไหนก็ได้บนโลก
– ประหยัดพลังงาน
– ลดการใช้กระดาษ
– ลดภาวะโลกร้อน

ราคาค่าสมาชิก

– Pro 1 : Online ระหว่าง SME กับสำนักบัญชี ราคา 750 บาต่อเดือน รับส่งเอกสารทุกชนิดที่มีผลต่อการลงบัญชี

– Pro 2 : Online ระหว่างสาขากับ data center หรือสำนักงานใหญ่ ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน รับส่งเอกสารเหมือน Pro 1 บวกกับเอกสารเพิ่มเติมตามต้องการ

Pro ทั้ง 2 ตัวนี้สามารถใช้ได้กับโปรแกรมทุกตัวของ CrystalSoftwareGroup
เช่น Forma, FORMULA AutoFlight Wealth ERP, DAccount, EasyWin รวมทั้งตัวที่แจกฟรีอย่าง Smart Biz และ e-AccountingFirm ด้วย