บมจ. คริสตอลซอฟท์

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ FORMA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี Client / Server เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีจำนวน Transaction ปริมาณมาก และต้องการความปลอดภัยของข้อมูลสูง ด้วยวิสัยทัศน์ของทีมงานบริหารของคริสตอลซอฟท์ ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ ERP (Enterprise Resources Planning) ซอฟท์แวร์ ที่มีความสามารถเหนือกว่าหรือทัดเทียมซอฟท์แวร์จากต่างประเทศ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ด้วยงบการลงทุนไม่สูงมากนัก สามารถควบคุมงบประมาณการลงทุนได้ มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับความต้องการภายในประเทศอย่างแท้จริง และรับรองผลสำเร็จในการลงทุนได้ด้วยศักยภาพของการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เอง

จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ FORMULA ERP มานับทศวรรษ จนสามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานจึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ FORMA ERP ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ คือ FORMA TRD สำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป ระบบการผลิต FORMA MRP (Material Requirement Planning) ซึ่งครอบ คลุมการทำงานทั้งฝ่ายบริหาร (ขาย จัดซื้อ บัญชี การเงิน คลังสินค้า ) ฝ่ายผลิต (วางแผน การผลิต ผลิต คลังสินค้า) ซึ่งระบบเหล่านี้เชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ระยะยาวที่องค์กรพยายามสร้างให้กับลูกค้า รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าด้วย FORMA CRM (Customer Relaionship Management)

วยความก้าวหน้าที่ไม่หยุดนิ่ง ทีมงานพัฒนาให้ FORMA รองรับการทำธุรกรรมแบบ Mobile เพื่อเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวสูงสุดแก่ธุรกิจ และเปิดโลกธุรกิจของท่านให้กว้างไปในระดับโลก ด้วยนวัตกรรมใหม่ด้วย Crystal Online Solution กับการทำงานแบบ Online ให้ได้ก้าวทันกับกระแสการทำงานแบบ Online ในยุคอนาคต เพื่อให้ธุรกิจก้าวล้ำไปก่อนผู้อื่น ด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่าง อาทิ เลือกทำงานได้ทั้ง Offline และ Online , เทคนิคการแปลงข้อมูล “Total Anonymous Data” , ตอบสนองการบริหารงานที่มีหลายสาขาด้วยงบลงทุนที่ต่ำกว่าในอดีต ทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารการทำงานได้แม้อยู่ที่ใดในมุมโลก ผ่าน Internet ( Any where Any Time)

FORMA ERP ทำงานแบบ Client/Server ได้กับทุก platform หลากหลาย Database สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ LINUX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ที่กำลังได้รับการยอมรับแพร่หลายไปทั่วโลกด้วยงบประมาณการลงทุนด้าน Hardware และ Database ที่ต่ำกว่า 5-10 เท่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในระบบ Client/Server ในอดีตที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Proprietary OS ของ Hardware Vendor ค่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณงานที่ขนาดเท่าๆ กัน โดย FORMA ERP บนระบบปฏิบัติการ LINUX ทำงานบนเครื่อง PC Intel Base Platform สามารถรองรับปริมาณงานในระดับมากกว่า 1 ล้าน Transactions ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ และมีลูกค้าที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ด้วยความสามารถที่โดดเด่น ภาพของการทำงานระบบที่ชัดเจนเรียบง่ายและลดขั้นตอนอย่างถึงที่สุด ทั้งยังถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีและภาษีอากร นอกจากนั้นยังสามารถ Implement ง่าย ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่ายและดูแลรักษาง่าย ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT รวมทั้งการรับ Customize และ Modify เพิ่มเติมโดยทีมงานของผู้ผลิตเองอย่างรวดเร็ว และถูกใจจึงได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กร ทั้งองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน รวมถึง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของระบบงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา และเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความคืบหน้าด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ และเป็นที่ทราบว่าความสำเร็จของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของซอฟท์แวร์อย่างมาก และบริษัท ก็ได้รับเลือก ให้รับผิดชอบในโครงการส่วนสำคัญนี้ จึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงยิ่ง