โฆษณา, สิ่งพิมพ์

ชื่อลูกค้ารายละเอียด
บริษัท รักลูกแฟมมิลี่ จำกัดผู้ผลิต สื่อ นิตยสาร สื่อหนังสือและสิ่งพิมพ์ "รักลูก"  ….ส่งเสริมสายใยรักในครอบครัว
บริษัท ดีทีซีอินดัสตรี่ จำกัด ( มหาชน )ผลิตและขายปากกาเป็นที่รู้จักกันมานานหลายสิบปี ภายใต้ brand " LANCER" 
 ซี.ที.อาร์. พรอสเพอริตี้จำหน่ายเครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงานทุกประเภท อุปกรณ์เพื่อการแปะติด เทปกาว เทปผ้า ฯลฯ ในราคาปลีก ส่ง
บริษัท ไซเบอร์ดิค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่าย Talking Dict ,CyberDict - พจนานุกรมอีเลคโทรนิคส์รายแรกของไทย
บริษัท ท๊อปไอ จำกัดเครื่องเขียนแฟนซี
บริษัท คนอฟท์ จำกัดการพิมพ์โฆษณาหนังสือ โบรชัวร์ หนังสือที่เกี่ยวกับดนตรี และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
บริษัท แสงเจริญพริ้นต์ แอนด์ เพรส จำกัดผลิตสิ่งพิมพ์
บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัดร้าน จำหน่ายส่ง-ปลีกหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน
บริษัท ไทยพับบลิค รีเลชั่นส์ จำกัดหนังสือ-นิตยสาร- ผู้จำหน่ายและจัดจำหน่าย
ลีฟส์ แอนด์ ริช จำกัดหนังสือพิมพ์
บริษัท เอวิวกรุ๊ป เวิลด์วายด์ จำกัดรับจัดงาน EVENT และ โฆษณา
บริษัท เอพลัส กรุ๊ป จำกัดรับโฆษณาสำนักงานตัวแทนจัดการ
บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัดโรงพิมพ์
บริษัท มุกไมตรีการพิมพ์ จำกัดโรงพิมพ์
บริษัท ไซน์ แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัดผลิตป้ายโฆษณา สื่อโฆษณาต่างๆ
บริษัท เกรท กันส์ บางกอก จำกัดผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สื่อสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ รับเขียนโปรแกรมการใช้งานระบบต่าง ๆ
บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัดขายหนังสือ