สถาบันการศึกษา

ชื่อลูกค้ารายละเอียด
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานระดับโลก
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ของระบบ เครื่องเร่งอนุภาค และระบบลำเลียงแสงซินโครตรอนที่มีเทคโนโลยีสูง และราคาแพง และเพื่อเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นภายในประเทศ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันการศึกษา
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประมง ศูนย์ฝึกอบรมประมงทางทะเล
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัดจัดสัมมนาและการอบรมความรู้ทางบัญชี
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการด้าน งานวิจัยธุรกิจ 
บริษัท แอดดอน จำกัดห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมสถาบันการศึกษา
บริษัท เมนเทอร์ ไอ เอส ซี จำกัดบริการให้คำปรึกษาทางการศึกษา ต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือในเรื่องการสมัครเรียน สำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ ในทุกๆ ระดับการศึกษา
Performa (Thailand)บริหารงาน-ที่ปรึกษา
บริษัท มาแตร์ อามาบีลิส จำกัดสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิสถาบันการศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีสยามสถาบันการศึกษา
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพสถาบันการศึกษา
บริษัท แลปพลัส วัน จำกัดศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพ  ห้องปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการกระทรวงสาธารณะสุข
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลกกระทรวงสาธารณะสุข 
บริษัท Fitch Rating จำกัดที่ปรีกษาวิเคราะห์สถาบันการเงิน 
บริษัท เอส.เค.ซี.อินเตอร์เซอร์วิส จำกัดซื้อขาย ให้เช่า ที่ปรึกษา รับจัดฝึกอบรม โรงแรม บาร์ ไนต์คลับ คาราโอเกะ นำเที่ยว 
สำนักงานการฌาปณกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์สถาบันวิจัย
สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันสถาบันการศึกษา
คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์