อุตสาหกรรมปุ๋ย

ชื่อลูกค้ารายละเอียด
บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัดผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของไทย ภายใต้ชื่อ "ปุ๋ยไวกิ้ง"  "ปุ๋ยเรือใบไวกิ้ง" เป็นที่รู้จักของเกษตรกร
บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัดจำหน่ายก๊าซ ปตท. ( PTT)
บริษัท เอกมหากิจ จำกัดทำเหมืองแร่โลหะ ทำเหมืองแร่โลหะ 
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัดขนส่งน้ำมัน
บริษัท คันเนจึ (ประเทศไทย) จำกัดทำเหมืองถ่านหินและ ทำเหมือง ถ่านหินและลิกไนต์
บริษัท พัฒนากิจเคมี จำกัดจำหน่ายน้ำมัน
บริษัท เจ-วัน ลูปบริแค็นท์ จำกัดการผลิตและจำหน่าย นํ้ามันหล่อลื่น ประเภท Diesel oil
บริษัท เอ็มซี อะโกร - เคมิคัล จำกัดผลิตสารยาฆ่าแมลง  ตราหัววัวคันไถ
บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จำกัดการผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ยกเว้นปุ๋ยและสารประกอบไนโตรเจน
บริษัท แรพพิตไทยเซลล์ จำกัดนำเข้าผลิตน้ำมันเครื่อง
บริษัท เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จำกัดขายน้ำมันและขนส่งน้ำมันทางทะเล
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตร เคมีคอล จำกัด (มหาชน)นำเข้าสารปิโตรเคมี
บริษัท รุ่งเจริญปาล์มออยส์ จำกัดผลิตผลิตภัณฑ์จากปาล์ม
บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัดน้ำมันหล่อลื่น