โรงพยาบาล, เครื่องมือแพทย์

ชื่อลูกค้ารายละเอียด 
บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเวชพงศ์ โอสถร้านขายยาเวชพงษ์
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัดโรงพยาบาลแพทย์รังสิต
บริษัท สมาพันธ์ เทรดดิ้ง จำกัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม , เครื่องมือแพทย์ และเวชสำอางค์
บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์และชุดวิเคราะห์ทางด้าน Life science mlecular
โรงพยาบาลกรุงธนโรงพยาบาล
บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)โรงพยาบาล
บริษัท โปทีม บิลเลอร์ จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
บริษัท ชัชรีย์โฮลดิ้งซื้อมาขายไปอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
F.W Dentogenesis Ltd.(Mananakorn Branch)จำหน่ายเครื่องมือแพทย์
บริษัท ไทย จี แอล จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บริษัท แม็กซ์เวย์ จำกัดให้บริการทางวิชาการ คิดสูตรยาโดยเภสัชกร
บริษัท มอนโดเทค(ประเทศไทย)จำกัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
บริษัท อีลาสโตมิกซ์ ประเทศไทย จำกัดห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าวโรงพยาบาล