สายการบิน,การเดินเรือ

ชื่อลูกค้ารายละเอียด
บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัดผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ ภายใต้ brand "Bridgestone" 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัดขนส่งทางเรือ
บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จำกัดเป็นบริษัทขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำมันพืช ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศเช่นมาแลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย
บริษัท  ไอโอนิค โลจิสติกส์  จำกัดบริการขนส่ง
บริษัท แมริไทม์เมอริท จำกัดดำเนินธุรกิจให้บริการการเดินเรือสมุทรในภาคพื้นเอเชียตะวันออก
บริษัท มิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่น จำกัดสินค้า และบริการ : บริการด้านการขนส่งสินค้า
บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น แอลที (ไทยแลนด์) จำกัดทำระบบขนส่ง (Logistics)
บริษัท เอ็ม.พ้อยท์ ไทยธนาทรัพย์ จำกัดขนส่งทางบกและขนส่งทางท่อ
บริษัท คอสนามชิปปิ้ง จำกัดกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
บริษัท แอคคอร์ด ไพลอต โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัดการขนส่ง
บริษัท เอ็มซี สยาม โลจีสติคส์ จำกัดโลจิสติคส์
บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัดขนส่งโดยอากาศยาน