บริการ, กฏหมาย, ประกัน

ชื่อลูกค้ารายละเอียด
บริษัท ไทยสุมทร แอสเซท จำกัดประกันภัย
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิตงานทาสีและงานตกแต่งอาคาร
THAI REINSURANCE PUBLIC CO.,LTD.ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดนตรีต่างๆ
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัดผลิตภาพยนตร์
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัดที่ปรึกษาเกี่ยวกับทนายความ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลชัยทรานสแพ็คบรรจุหีบห่อสินค้า ด้วย ลังไม้ เพื่อ การส่งออก ขนย้าย เครื่องจักร 
บริษัท อินสไปร์ซอฟท์ จำกัดให้บริการติดตามหนี้
บริษัท เอมซี โบรคเกอร์ จำกัดนายหน้าประกันวินาศภัย ประกันภัยต่อ รวมทั้งบริการเสริมการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จ บำนาญ
บริษัท จัดหางาน ไทยซินแทค แทรเวิล เซอร์วิส จำกัดบริการจัดหางาน
บริษัท เชพ (ประเทศไทย) จำกัดให้เช่าลังพลาสติก พาเลช
บริษัท เอไอ เด็คคอเรชั่น จำกัดประกอบกิจการค้าปลีก และให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมเค 
บริษัท ไทยซีคอมพิทักษ์กิจ จำกัดบริการรักษาความปลอดภัย 
บริษัท เซ็นเตอร์คลีน จำกัด