Tag Archives: e Accounting

  • 0

4 เหตุผลที่ระบบ POS บนคลาวด์เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก


Tags : 

ระบบ POS (Point of Sale System) ที่ทำงานบนคลาวด์จะช่วยให้คุณสามารถ

  • รวมข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ศูนย์กลาง
  • จัดการธุรกรรมได้ทุกเวลาและทุกที่ที่ต้องการ เพียงคุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
  • ปรับแต่งตามความต้องการและงบประมาณของคุณได้

 

แล้วยังตัดความยุ่งยากและความลำบากในการติดตั้งและจัดการสายเคเบิล เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบ POS แบบเดิม ๆ ด้วย

นอกจากนี้ การอัพเดตระบบทั้งหมดจะมาจากคลาวด์ คุณจึงไม่ต้องทำอะไรเลย !

ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้เริ่มใช้ระบบ POS ที่ทำงานบนคลาวด์กันแล้ว ซึ่งคุณเองก็ควรใช้เช่นกันด้วยเหตุผลดี ๆ 4 ข้อดังนี้

1. รักษาข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัย

2. เข้าถึงร้านค้าของคุณจากทางไกลจาก จากที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้

3. บริหารงานส่วนซัพพลายเออร์ ลูกค้า และความสัมพันธ์กับพนักงานได้อย่างง่ายดาย

4. การบริหารสินค้าคงคลังจะรวดเร็วและหลักแหลมขึ้น

 

 e-Accounting App ฟรี สำหรับร้านค้า

https://www.crystalsoftwaregroup.com/products/e-accounting-appfree/

Credit : www.storehub.com


  • 0

สรรพากร ชวนร้านค้าสมัครเข้าระบบคืนภาษี VAT ให้นักท่องเที่ยวผ่านแอพ Thailand VRT


Tags : 

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในแต่ละวันกรมสรรพากรได้รับการยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากนักท่องเที่ยวเฉลี่ยกว่า 5,000 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 5 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งเป็นการขอคืน VAT ด้วยการกรอกเอกสารกว่า 75%

กรมสรรพากร จึงได้นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการให้บริการคืน VAT ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและได้รับ VAT คืนรวดเร็วขึ้น เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเที่ยวและใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจก่อให้เกิดการลงทุนและจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

“ผู้ประกอบการที่เข้าระบบนี้ จะได้รับความสะดวกในการบริหารจัดการคืนภาษีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถจัดทำเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ร้านค้าลดขั้นตอนงานเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ” โฆษกกรมสรรพากรระบุ

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว (Vat Refund For Tourists/VRT) ไม่มีประวัติเป็นผู้ออกหรือใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากรได้แบบทันที (Real Time)

 

e-Accounting แอปฟรีสำหรับร้านค้า 4.0 

e-Accounting

 

Credit :  https://www.ryt9.com


  • 0

ความแตกต่างระหว่างบัญชีบริหารและบัญชีการเงิน


Tags : 

การบัญชีการเงิน คือ การบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวม จำแนก และรายงานข้อมูลทางการเงินของกิจการที่เกิดขึ้นในอดีตให้กับบุคคลภายนอกที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน
การบัญชีการบริหาร จะมีหลักการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารภายในกิจการใช้ในการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของกิจการ
ความแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร
บัญชีการเงิน
1. เสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอก
2. จัดทำภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย
3. จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. ข้อมูลจะถูกเสนอตามเวลาที่ผู้บริหารเกิดความต้องการ
5. เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต
6. เสนอข้อมูลในภาพรวมของกิจการ
7. เสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการดำเนินงาน
8. ข้อมูลจะถูกเสนอตามรอบบัญชี
บัญชีบริหาร
1. เสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร
2. ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมาย
3. ยืดหยุ่นตามประเด็นของปัญหาการตัดสินใจ
4. เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
5. เน้นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต
6. เน้นเสนอข้อมูลของกิจการโดยเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจการ
7. เสนอข้อมูลทั้งทางด้านเชิงคุณภาพและข้อมูลจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
8. ข้อมูลจะเสนอตามเวลาที่ผู้บริหารเกิดความต้องการ

e-Accounting

 

Credit : www.med.swu.ac.th