Tag Archives: mForma

 • -

Mobile & SMS


Tags : 
Mobile & SMS, mForma

mForma

เป็นSolutionทางด้าน WAP/SMS ApplicationService ที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลในธุรกิจERPไปสู่โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ประเภทPDAหรือPocketPC ทำให้คุณสามารถ ทำรายการธุรกิจที่สำคัญจากสถานที่นอกบริษัทได้เช่นการเช็คยอดสินค้าคงคลังการเช็คเครดิต ข้อมูลประวัติลูกค้าและอื่นๆเพื่อให้คุณสามารถปิดการขาย หรือตอบสนองการบริการได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ด้วย MobileService ที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร ประกอบด้วย

 • Mobile Sales
  ผู้ช่วยของงานขายที่ช่วยให้พนักงานขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการขายและเพิ่ม
  ความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้นโดยพนักงานขายสามารถที่จะaccess ข้อมูล
  สินค้าและข้อมูลลูกค้า ได้ทุกเวลาจากฐานข้อมูลในบริษัท สามารถออก
  QuotationและPricelist ให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า ได้โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
 • Mobile Supply Chain
  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
  บริการให้กับคู่ค้า
 • Mobile Executive
  ให้ความสะดวกแก่ผู้บริหารในเชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือกับข้อมูลสำคัญๆ ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ
  และช่วยในการตัดสินใจได้อย่างฉับไว รวมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูล ในด้านการขายทั้งหมด ได้จากโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว

mForma Standard Feature Sale Order System

Online Mode
✅ ระบบ Login ใช้ User เดียวกับระบบ Forma
✅ สามารถนำฐานข้อมูลจากระบบ Forma เข้ามาเก็บใน Pocket PC
✅ ฐานข้อมูลลูกค้า นำเข้าเฉพาะพนักงานขายที่ Login เข้าระบบเท่านั้น
✅ ส่ง Sale Order เข้าระบบ Forma เมื่อ Save หรือจะส่งในภายหลังก็ได้
✅ สามารถตรวจสอบรายการสินค้าของ Sale Order ใน Pocket PC กับในระบบ Forma ว่ามีจำนวนรายการเท่ากันหรือไม่
✅ สามารถตรวจสอบสถานะเอกสาร Sale Order ได้ เช่น อนุมัติหรือยัง ส่งของครบแล้วหรือยัง
✅ พิมพ์ Form Sale Order จากระบบ Forma
✅ ตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง โดยแสดงข้อมูลเป็นตารางแยกตามคลัง

Offline Mode
✅ เพิ่ม/แก้ไข Sale Order (Sale Order ที่ส่งเข้าระบบ Forma แล้วห้ามแก้ไข)
✅ ตรวจสอบราคาขายจากนโยบายราคาและส่วนลดทั่วไป, ราคาขายมาตรฐานที่ฐานข้อมูลสินค้า
✅ พิมพ์ Form Sale Order

Approve System

Online Mode
✅ ระบบ Login ใช้ User เดียวกับระบบ Forma
✅ Approve/Un Approve Sale Order (ใช้สิทธิ์ตามระบบ Forma)
✅ ตรวจสอบรายการสินค้าก่อน Approve / Un Approve ได้
✅ เมื่อ Approve / Un Approve แล้วสามารถส่ง SMS ให้กับ Sale เพื่อรับรู้การเคลื่อนไหวได้

Executive Report

Online Mode
✅ ระบบ Login ใช้ User เดียวกับระบบ Forma
✅ ข้อมูลสรุปยอดรายการเคลื่อนไหว (Movement)ทั้งรายการซื้อ, รายการขาย, ธนาคาร, เช็ค แสดงข้อมูลเป็นแบบตาราง โดยสามารถดูข้อมูลได้ทั้ง 3 แบบ คือ ยอด ณ วันที่, ยอดระหว่างวันที่ และยอดประจำปี
✅ รายงานวิเคราะห์ (Sale Analysis) เลือกแสดงข้อมูลเป็นแบบตารางและแบบกราฟได้
✅ สามารถส่งข้อมูลทาง SMS ให้กับ PDA ของผู้บริหารระดับสูงได้ โดยผู้บริหารระดับสูงสามารถดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องเลือก Option ใด ๆ (โดยใช้โปรแกรม SMS Report ในการเปิดรายงาน)

mForma System Requirement

✅ Pocket PC (Microsoft Windows Mobile 2003,5,6)
✅ Handheld (Microsoft Windows Mobile 2003,5,6) กรณีที่เป็นหน่วยขายตามรถ
✅ Printer Bluetooth (หากต้องการ Print Tax Invoice)

Web Server

✅ Web Service (IIS) ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Pocket PC กับ Forma Database
✅ OS Windows 2000 Server, Windows 2003 Server
✅ DotNet Framework 2.0
✅ Static Internet (Fix IP)

Monitor

ใช้สำหรับตรวจสอบรายการที่ส่งเข้าระบบ Forma Database
✅ OS Windows XP Service Pack , Vista
✅ DotNet Framework 2.0

ระบบ Forma ERP ยังทำงานได้ดีบน Database หลากหลายเช่น Informix (IBM) ,Oracle, DB 2 (IBM), SQL Serverซึ่งรองรับปริมาณงานในระดับมากกว่า 1 ล้าน Transactions นอกจากนี้ยังรองรับหลักการของระบบบัญชีมาตรฐานสากล และหลักการด้านภาษีอากร ที่เป็นข้อกำหนดของรัฐ

ระบบ Forma ERP ยังรองรับธุรกิจขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง และ Customize ได้ตามแต่ละประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในประเทศ อาทิ - ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

✅ ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
✅ ระบบ ERP สำหรับโรงงานที่บริหารสไตล์ญี่ปุ่น
✅ ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
✅ ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและจำหน่าย
✅ ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องแก้วและเซรามิก
✅ ระบบ ERP สำหรับการผลิตและขายส่งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
✅ ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์
✅ ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติก
✅ ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
✅ ระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเหล็ก
✅ ระบบ ERP สำหรับธุรกิจ Franchise และธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก
✅ ระบบ ERP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่
✅ ระบบ ERP สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์และโรงพิมพ์
✅ ระบบ ERP สำหรับธุรกิจโฆษณา
✅ ระบบ ERP สำหรับธุรกิจบริการขนาดใหญ่ ฯลฯ

ระบบ Forma ERP มีความสามารถเหนือกว่าหรือทัดเทียมซอฟท์แวร์ต่างประเทศ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการในประเทศไทย ด้วยการลงทุนไม่สูงมากนัก สามารถควบคุมงบประมาณการลงทุนได้ มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับความต้องการภายในประเทศอย่างแท้จริง