ทำยังไงดี? เมื่อได้รับจดหมายจากสรรพากร

  • 0

ทำยังไงดี? เมื่อได้รับจดหมายจากสรรพากร


Tags : 

 สิ่งแรกควรมีเมื่อได้รับหนังสือแนวๆนี้จากพี่ๆสรรพากร นั่นคือ สติ ครับ

อันดับแรกเลย อย่าเพิ่งถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น เราจะโดนภาษีใช่ไหม ? แต่ขอให้ตั้งสติแล้วอ่านข้อความในนั้นให้ชัดเจนใน 3 ประเด็นนี้ก่อน

  1. เรื่องที่ส่งมาคืออะไร ขอเชิญพบ ขอตรวจสอบ ขอข้อมูล ขอเชิญเป็นพยาน
  2. วัตถุประสงค์คืออะไร ต้องการอะไรจากเราบ้าง หลักฐานอะไร ?
  3. คนที่เชิญเราไปพบเป็นใคร ? ต้องไปพบเมื่อไร ? และพบวันไหน ?

เมื่อเราเคลียร์ตรงนี้ได้แล้ว สิ่งที่แนะนำต่อไป คือ เราต้องไปพบครับ เพราว่าระบบภาษีบ้านเราเป็นการประเมินตัวเอง ถ้าหากเราประเมินยื่นไว้ถูกต้องโอกาสที่จะโดนเรียกพบน้อยมากๆ แต่เมื่อมีประเด็นหรือข้อผิดพลาดใดๆ สรรพากรจะเชิญพบ โทรหา หรือออกหนังสืออื่นๆมา

การจะไปพบนั้น จะต้องมีหนังสือมาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นครับ ซึ่งถ้ามีหนังสือมาถึงบ้านเราเมือ่ไร หน้าที่เราคือ “ต้องไป” หรือ “มอบอำนาจให้คนอื่นไป” นะครับ

คำถามระหว่างที่รอไปพบสรรพากรก็คือ เรามีความผิดประเด็นไหน และอะไรที่ทำให้เราได้รับจดหมายฉบับนี้

  1. ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ผิด ไม่มีประเด็นปัญหา เราก็เตรียมเอกสารให้พร้อมครับ หลังจากนั้นก็ไปชี้แจงตามระเบียบให้ถูกต้อง
  2. ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเรามีประเด็นไหน ตรงนี้ผมแนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ไปเลยว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่า จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง

Credit : https://medium.com