VDO การใช้งานสำนักงานบัญชีออนไลน์

VDO ชุดนี้ อธิบายการทำงานตาม model สำนักงานบัญชีออนไลน์  ที่ต้องการใช้งานโปรแกรมบัญชี Smartbiz และ Smartbiz Robot เพื่อรับข้อมูลที่ลูกค้าของสำนักงานบัญชีคีย์ไว้แล้วในโปรแกรม Crystal POS ,ตาม model นี้ สำนักงานบัญชี ไม่ต้องมาคีย์เอกสารซื้อ-ขายของลูกค้าเข้าไปอีกครั้ง ,ลดภาระในการบันทึกเอกสารปริมาณมาก
และสามารถปรับแต่งรายงานได้ด้วย Business Intelligent ที่ใช้งานง่าย (ให้ใช้ฟรีในโปรแกรม Smartbiz )
ดูรายละเอียดสำนักงานบัญชีออนไลน์ได้ที่  ** สำนักงานบัญชีออนไลน์

1.การลงทะเบียนเป็นสำนักงานบัญชีออนไลน์

สำนักงานบัญชี เพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าง่ายๆ โดยการสมัครให้บริการทำบัญชีใน Crystal POS ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ,เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว  ก็จะมีรายชื่อสำนักงานบัญชีของท่านเพื่อให้ SMEs ติดต่อมาใช้บริการได้สะดวก


2.การติดตั้งโปรแกรมบัญชี-เงินเดือน-การผลิต Smartbiz All Version11

กิจการที่มีพนักงานบัญชี หรือ สำนักงานบัญชีออนไลน์ ควรติดตั้ง Smartbiz และ Smartbiz Robot เพื่อรับข้อมูลจาก Crystal POS มาเข้าโปรแกรม Smartbiz ได้

สำนักงานบัญชีไม่ต้อง เอาบิลขาย ,บิลซื้อมา re-key ในโปรแกรมบัญชี smartbiz อีกแล้ว  , ทั้งนี้รายการเอกสารต่างๆ ที่คีย์ใน Crystal POS จะส่งเข้ามา Smartbiz อัตโนมัติ

สำนักงานบัญชีเข้าไปดูเพื่อตรวจสอบกับเอกสารตัวจริงได้เลย นอกจากนี้ โปรแกรมยังลงบัญชีให้อัตโนมัติอีกด้วย


3.การติดตั้งโปรแกรม Smartbiz Robot เพื่อทำสำนักงานบัญชีออนไลน์

Smartbiz Robot เป็นโปรแกรมที่ทำงานร่วมกันกับโปรแกรม Smartbiz เพื่อการทำงานยุคใหม่ เช่น การทำงาน Hybrid cloud ,สำนักงานบัญชีออนไลน์ 4.0 ,การทำงานกับ ChatBOT,e-tax แบบ Service provider ,Auto-recal Robot และความสามารถต่างๆ ในยุค AI


4.วิธีการรับข้อมูล Online มาจาก Crystal POS เข้าโปรแกรมบัญชี Smartbiz

อธิบายวิธีการรับข้อมูล Online จาก Crystal POS เพื่อให้ระบบส่งมาเข้า Smartbiz ได้ตรงกัน ,ให้เข้าทำงานในโปรแกรม Smartbiz แล้ว sign in ด้วย User ของเจ้าของกิจการ


5.ตรวจดูข้อมูลกิจการ  สินค้า และContact ที่ส่งมาเข้า Smartbiz

สำนักงานบัญชี ตรวจดูข้อมูลกิจการ, สินค้า และ Contact ที่เคยคีย์ไว้ในโปรแกรม Crystal POS


6.ดูข้อมูลสต๊อคยกมา, ขายสด, ขายเชื่อ ที่ส่งมาเข้า Smartbiz

สำนักงานบัญชี ตรวจดูรายการยอดสต๊อคยกมา, ขายสด, ขายเชื่อ ที่คีย์ไว้ในโปรแกรม Crystal POS


7.ดูใบลดหนี้ขาย และใบเสร็จรับเงิน ที่ส่งมาเข้า Smartbiz

สำนักงานบัญชีทำการตรวจดูรายการลดหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ที่เคยคีย์ไว้ในโปรแกรม Crystal POS  ( Smartbiz Robot จะช่วยจัดการให้เองว่าใบลดหนี้ที่คีย์จาก Crystal POS จะเข้ามาเป็น ใบลดหนี้แบบใด)


8.ดูรายการ ซื้อสด, ซื้อเชื่อ, ใบเสร็จรับเงิน (ซื้อ) และค่าใช้จ่าย ที่ส่งมาเข้า Smartbiz

สำนักงานบัญชีทำการตรวจดูรายการซื้อสด ซื้อเชื่อ และใบเสร็จรับเงิน ที่เคยคีย์ไว้ในโปรแกรม Crystal POS และ Smartbiz Robot ทำการส่งมาให้ Smartbiz