ทำไมเราต้องเสียภาษี

 • 0

ทำไมเราต้องเสียภาษี


Tags : 

ทำไมเราต้องเสียภาษี

ภาษีคือเงินที่บุคคลทั่วไปที่ทำงาน, ธุรกิจร้านค้า, ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และผู้ที่มีรายได้จากการลงทุน ทำการจ่ายให้กับรัฐบาล เงินนี้จะถูกเก็บไว้เพื่อจะนำไปจ่ายช่วยเหลือในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

 • เรื่องสุขภาพ
 • เรืองการศึกษา
 • เรื่องการป้องกันประเทศ
 • เรื่องการสร้างถนนและรางรถไฟ
 • เรื่องความปลอดภัยของสังคมและเงินที่ประชาชนได้รับจาก หน่วยงานของรัฐบาล

เราจะเสียภาษีเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่า

 • รายได้ใน “ปีภาษี” ของเรามีเท่าไหร่
 • เราเป็นผู้อยู่อาศัยตามความหมายในทางกฎหมายหรือไม่
 • เรามีหมายเลขผู้เสียภาษี หรือไม่

สิ่งที่เราต้องทำเกี่ยวกับภาษี คือ

 • กรมสรรพากร หรือ นักบัญชี เพื่อยื่นเรื่องการขอคือภาษีหรือ Tax Refund
 • ธนาคาร เพื่อให้ธนาคารแจ้งยอดรายได้จากดอกเบี้ยธนาคารแก่กรมสรรพากรเมื่อสิ้นปีภาษี
 • นายจ้างตอนเราเริ่มทำงาน (อย่าระบุเลขนี้ในใบสมัครงานเด็ดขาด) เพื่อให้นายจ้างแจ้งยอดภาษีที่หักไว้กับทางกรมสรรพากร

เราจะได้เงินภาษีคืนหาก:

 • เราไม่ได้รายได้เกินจำนวนที่รัฐบาลกำหนดไว้ หรือ
 • นายจ้างหักภาษีจากค่าจ้างของเรามากเกินกว่าภาษีที่เราต้องเสียให้กับทางรัฐบาล
 • หากเรามีภาษีไม่พอเมื่อเทียบกับภาษีที่กรมสรรพากรต้องการจากเรา กรมสรรพากรจะส่งบิลให้เราสำหรับเงินที่เราค้างชำระกับทางกรมสรรพากร

Credit : hifivetaxservice


Leave a Reply